Xây dựng Đảng - Chính quyền

Hiệu quả từ hội nghị chuyên đề của Huyện ủy Nam Sách

PHONG TUYẾT 17/01/2024 19:00

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc tổ chức các hội nghị chuyên đề của Huyện ủy Nam Sách đã mang lại nhiều tác dụng rõ rệt.

img_5361-2(1).jpg
Các đảng viên thôn La Đôi, xã Hợp Tiến (Nam Sách) tìm hiểu quy trình và nội dung sinh hoạt chi bộ

Chọn việc khó, điểm nghẽn

Việc tổ chức nhiều hội nghị chuyên đề là nét mới, tạo chuyển biến rõ rệt của Huyện ủy Nam Sách trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đồng chí Dương Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Ban Thường vụ Huyện uỷ chọn việc khó, điểm nghẽn để tập trung bàn giải pháp thực hiện trong các hội nghị chuyên đề.

Trong hơn 2 năm đầu nhiệm kỳ, Huyện ủy Nam Sách đã tổ chức 4 hội nghị chuyên đề về 4 vấn đề được đánh giá là các việc khó của huyện, gồm: tạo nguồn kết nạp đảng viên là học sinh THPT; phân loại rác thải tại nguồn; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư.

Trong đó, việc phân loại rác thải tại nguồn là một việc khó, ít nơi trong tỉnh làm được. Huyện ủy Nam Sách đã tổ chức hội nghị chuyên đề cùng bàn giải pháp, ra nghị quyết chuyên đề. Gần đây, trước thực trạng số lượt công dân kiến nghị, phản ánh, gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo có xu hướng tăng ở cấp huyện và Nam Sách là một trong những địa phương có tình trạng đơn thư nhiều nhất trong tỉnh, Huyện ủy Nam Sách đã tổ chức hội nghị chuyên đề vào ngày 17/8/2023. Việc sinh hoạt chi bộ trên địa bàn huyện cũng được chọn làm nội dung trong hội nghị chuyên đề nhằm giải quyết những bất cập như nội dung sinh hoạt chi bộ ở một số nơi còn đơn điệu, chưa đầy đủ, đảng viên ngại tự phê bình và phê bình...

Chuẩn bị kỹ, chuyển biến rõ

img_5362(1).jpg
Ngày 17/8/2023, Huyện ủy Nam Sách tổ chức hội nghị chuyên đề về nâng cao chất lượng công tác tiếp dân, phân loại, xử lý và giải quyết đơn thư của cấp ủy, chính quyền huyện. Ảnh: MINH HẠNH

Có những hội nghị chuyên đề của Huyện ủy Nam Sách phải mất một năm chuẩn bị.

Là cơ quan tham mưu tổ chức 2 trong số 4 hội nghị chuyên đề, lãnh đạo Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Sách cho biết trước hội nghị là một quá trình dài khảo sát thực tế, tìm ra "bệnh" để cùng bàn giải pháp "chữa bệnh". Sau hội nghị, trong quá trình thực lại tiếp tục tìm giải pháp nếu có vấn đề mới phát sinh.

Đồng chí Đặng Thị Hợp, Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Nam Sách dẫn chứng về quá trình chuẩn bị công phu cho hội nghị về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. "Trước hội nghị, tôi lên mẫu phiếu khảo sát về thực trạng sinh hoạt gửi đến các chi bộ. Do chưa từng có một mẫu khảo sát nào để tham khảo nên chúng tôi tự mày mò, bàn luận để xây dựng một phiếu khảo sát hoàn chỉnh. Chúng tôi cũng đi khảo sát trực tiếp, tập trung nhìn nhận hạn chế để đưa vào báo cáo đề dẫn tại hội nghị. Nhờ vậy, 8 hạn chế trong chất lượng sinh hoạt chi bộ ở Nam Sách được làm rõ", đồng chí Hợp nói.

Sau các hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy Nam Sách đã ban hành các nghị quyết chuyên đề với nhiều mục tiêu, giải pháp cụ thể. Đơn cử nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ yêu cầu tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ đạt từ 85% trở lên. Đối với chi bộ có dưới 20 đảng viên trở lên phải có ít nhất 3 lượt ý kiến tham gia xây dựng nghị quyết, chi bộ có từ 20-50 đảng viên phải có ít nhất 5 lượt ý kiến và những chi bộ có từ 50 đảng viên trở lên có ít nhất 8 lượt ý kiến. Riêng đối với sinh hoạt chuyên đề học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải có ít nhất 3 lượt ý kiến thảo luận. Thời gian sinh hoạt chi bộ từ 90 phút trở lên, sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý 1 lần.

Huyện ủy Nam Sách cũng xây dựng hướng dẫn cụ thể về trình tự, nội dung các bước sinh hoạt chi bộ thống nhất trong toàn huyện. Các chi bộ đã treo bảng quy trình này tại nơi tổ chức sinh hoạt chi bộ để các đảng viên trong chi bộ cùng theo dõi, đánh giá chất lượng sinh hoạt của chi bộ mình. Tại thôn La Đôi, xã Hợp Tiến, một bảng quy trình sinh hoạt chi bộ được treo trang trọng trong nhà văn hoá thôn. Ông Cao Bá Tuân, Bí thư Chi bộ thôn La phấn khởi nói: "Từ khi có tấm biển này, việc sinh hoạt chi bộ có chuyển biến tích cực vì các đảng viên đều nắm được để cùng giám sát quy trình sinh hoạt liệu đã đúng và đủ chưa. Ý thức sinh hoạt của từng đảng viên cũng được nâng lên".

Đây chỉ là một trong 4 việc khó, điểm nghẽn ở Nam Sách đã được chuyển biến rõ rệt khi Huyện ủy tổ chức hội nghị chuyên đề. Trước đó, các hội nghị về phân loại rác thải tại nguồn và tạo nguồn kết nạp đảng viên là học sinh THPT cũng đã chứng minh hiệu quả.

Nam Sách là địa phương đi đầu toàn tỉnh về phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn với 100% số hộ dân thực hiện. Số lượng đảng viên được kết nạp năm 2023 là học sinh THPT tăng vọt, với 40 em, là điển hình của tỉnh. Tỷ lệ đảng viên dự sinh hoạt chi bộ, số lượt phát biểu sau khi có nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ đều tăng và đang dần đi vào nền nếp. Hội nghị chuyên đề về tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo cũng đang cho thấy hiệu quả bước đầu khi việc này được thực hiện quy củ, chặt chẽ hơn ở cả cấp huyện, xã.

Tiếp nối thành công từ những hội nghị đó, tới đây, Huyện ủy Nam Sách tiếp tục tổ chức hội nghị chuyên đề trong lĩnh vực giáo dục xuất phát từ thực tế chất lượng học sinh đầu vào lớp 10 năm vừa qua của huyện không được đánh giá cao.

PHONG TUYẾT
(0) Bình luận
Hiệu quả từ hội nghị chuyên đề của Huyện ủy Nam Sách