Hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện

07/03/2014 13:37

Chiều 6 - 3, Tỉnh đoàn tổ chức triển khai Tháng thanh niên năm 2014.


Tháng thanh niên năm nay, các cấp bộ đoàn trong tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tuổi trẻ, tinh thần tình nguyện thanh niên lao động sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới và các hoạt động an sinh xã hội. Tích cực tuyên truyền tham gia xây dựng nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới”, “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”... Các huyện đoàn, thị đoàn, thành đoàn và đoàn khối trực thuộc, mỗi đơn vị tổ chức ít nhất 1 hoạt động tình nguyện tập trung, đảm nhận 1 công trình thanh niên, đẩy mạnh các hoạt động tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên, chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Toàn tỉnh phấn đấu tư vấn, khám chữa bệnh miễn phí cho 1.500 đối tượng chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trở  lên, kết nạp 2.000 đoàn viên mới, giới thiệu cho Đảng từ 300 - 500 đoàn viên ưu tú...

* Hưởng ứng Tháng thanh niên năm nay, huyện đoàn Bình Giang tập trung tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên thực hiện tốt chủ trương dồn điền, đổi thửa, xây dựng nông thôn mới; giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể thao, tổ chức hội thi “Trí tuệ trẻ” khối trường THPT. Trong Tháng thanh niên, Huyện đoàn Bình Giang phấn đấu triển khai 2 công trình thanh niên cấp huyện, trị giá 60 triệu đồng, mỗi xã, thị trấn triển khai 1 công trình, mỗi công trình trị giá 5 - 7 triệu đồng...            

PV

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hưởng ứng Năm thanh niên tình nguyện
    ss