Dành cho người yêu thơ

Hương bồ kết

HỒNG CỜ 17/09/2023 09:00

Thời gian mài vẹt tháng năm/ Vẫn hương bồ kết - thương thầm bước đi.

Từ ngày anh phải xa em

Thoảng hương bồ kết đêm đêm hiện về

Quyện trong giấc ngủ mộng mê

Em ra thành thị bỏ quê đất cằn.

Thời gian mài vẹt tháng năm

Vẫn hương bồ kết - thương thầm bước đi.

HỒNG CỜ
(0) Bình luận
Hương bồ kết