Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong sản xuất, kinh doanh

21/03/2023 16:00

Việc ký kết hợp tác giữa Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh với các cơ quan, tổ chức sẽ tạo điều kiện hỗ trợ thành viên hiệp hội trong sản xuất, kinh doanh.


Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh ký kết hợp tác với Sở Công thương

Ngày 21.3, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh tổ chức ký kết hợp tác với Sở Công thương, Liên minh HTX tỉnh và Hội Luật gia tỉnh nhằm tạo thuận lợi cho các thành viên hiệp hội trong sản xuất, kinh doanh.

Các đơn vị cam kết căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ sẽ hỗ trợ Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh trong định hướng thông tin về thị trường, xúc tiến thương mại, kết nối giao thương với các doanh nghiệp ngoài thành viên ở trong và ngoài tỉnh. Đồng thời tăng cường quảng quá, giới thiệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm. Ngoài ra, các thành viên hiệp hội cũng được tư vấn, hỗ trợ pháp lý để hạn chế rủi ro trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Năm nay, Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh phấn đấu tổ chức từ 1-2 chương trình xúc tiến thương mại tại nước ngoài, ít nhất 5 chương trình xúc tiến, trưng bày sản phẩm ở trong nước…

 PV

(0) Bình luận
Hợp tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong sản xuất, kinh doanh
ss