Việc tử tế

Hơn 1.700 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ của Hải Dương được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà

HM 10/05/2024 08:00

Hải Dương hỗ trợ hơn 1.700 gia đình người có công xây dựng nhà ở với mức 44 triệu đồng/hộ và sửa nhà là 20 triệu đồng/hộ.

anh-sua-nha.png
Hỗ trợ xây dựng hoặc sửa nhà cho người có công phải bảo đảm công khai, minh bạch (ảnh minh họa)

Ngày 9/5, UBND tỉnh Hải Dương quyết định trích hơn 63 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách tỉnh chuyển nguồn từ năm 2023 sang năm 2024 cho các địa phương hỗ trợ xây hoặc sửa chữa nhà cho gia đình người có công với cách mạng hoặc thân nhân liệt sĩ.

Trong số hơn 1.700 gia đình người có công với cách mạng được hỗ trợ lần này có hơn 1.200 hộ được hỗ trợ 44 triệu đồng/hộ xây nhà và hơn 500 hộ được hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ để sửa nhà.

Huyện Thanh Hà có hơn 400 hộ được UBND tỉnh hỗ trợ xây, sửa nhà với tổng kinh phí gần 15 tỷ đồng, nhiều nhất tỉnh; tiếp đến là huyện Nam Sách có 248 hộ với tổng kinh phí gần 8,6 tỷ đồng.

UBND cấp huyện, cấp xã kiểm tra, rà soát các gia đình người có công với cách mạng đã thực hiện sửa chữa hoặc xây nhà ở bảo đảm đủ điều kiện trước khi giải ngân kinh phí hỗ trợ. Việc hỗ trợ kinh phí bảo đảm công khai, minh bạch, công bằng, đúng đối tượng, đúng mục đích, không để thất thoát, lãng phí. Sở Xây dựng hướng dẫn các gia đình thực hiện hồ sơ, thủ tục xây dựng, đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan đôn đốc, kiểm tra và tổng hợp kết quả, đánh giá việc thực hiện chính sách.

HM
(0) Bình luận
Hơn 1.700 hộ người có công và thân nhân liệt sĩ của Hải Dương được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà
ss