Tin tức

Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Giang tổ chức thành công Đại hội thi đua "cựu chiến binh gương mẫu" điểm của tỉnh

HẠNH DUYÊN 17/04/2024 16:17

Sáng 17/4, Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Giang tổ chức Đại hội thi đua "cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019-2024. Đây là đơn vị được Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh Hải Dương chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện.

khanh1.jpg
Đồng chí Phạm Văn Khảnh, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang tặng hoa chúc mừng đại hội

Dự đại hội có lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh; lãnh đạo huyện Ninh Giang, Hội Doanh nghiệp cựu chiến binh tỉnh và Hội Cựu chiến binh 12 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh cùng 109 tập thể, cá nhân tiêu biểu được lựa chọn từ đại hội thi đua các xã, thị trấn.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Đinh Văn Truy, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh và đồng chí Phạm Văn Khảnh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ninh Giang ghi nhận, đánh giá cao những kết quả phong trào thi đua "cựu chiến binh gương mẫu" Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Giang đã đạt được trong giai đoạn 2019-2024. Các đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, các cấp hội cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về phong trào thi đua yêu nước; đường lối, chủ trương của Đảng về công tác thi đua, khen thưởng. Trong việc tổ chức thực hiện phong trào thi đua "cựu chiến binh gương mẫu" hằng năm cần xác định mục tiêu cụ thể với nội dung thiết thực, phù hợp tình hình thực tiễn của địa phương.

toancanh.jpg
Các đại biểu dự đại hội

Bên cạnh những phong trào thi đua lớn, các cấp hội cần có những phong trào thi đua chuyên đề, thi đua trong các lĩnh vực nhằm tạo ra phong trào rộng khắp, toàn diện, liên tục.

Tại đại hội, Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Giang thống nhất thực hiện một số chỉ tiêu cụ thể trong nhiệm kỳ tới. Phấn đấu hằng năm 95% số cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, 95% số hội viên trở lên đạt danh hiệu “hội viên gương mẫu”, 98% số gia đình hội viên trở lên đạt “gia đình văn hóa”, giảm từ 1-1,5% tỷ lệ nghèo theo tiêu chuẩn mới...

khenthuonghccb.jpg
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "cựu chiến binh gương mẫu"

Tại đại hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "cựu chiến binh gương mẫu" giai đoạn 2019 - 2024 được Hội Cựu chiến binh các cấp và UBND huyện Ninh Giang khen thưởng.

Đại hội cũng bầu 10 đại biểu tham dự Đại hội thi đua "cựu chiến binh gương mẫu" cấp tỉnh.

Sau đại hội, Thường vụ Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức đánh giá, rút kinh nghiệm.

rutkinhnghiem.jpg
Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh tỉnh đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức đại hội

Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh đề nghị, trong quá trình chuẩn bị đại hội, Hội Cựu chiến binh các địa phương lưu ý báo cáo trình tại đại hội cần nêu đầy đủ các nội dung của phong trào thi đua, có số liệu chứng minh, làm rõ những mô hình mới, cách làm hay. Tham luận tại đại hội cần ngắn gọn, tránh đi vào kể lể thành tích mà nên tập trung vào cách làm, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua...

HẠNH DUYÊN
(0) Bình luận
Hội Cựu chiến binh huyện Ninh Giang tổ chức thành công Đại hội thi đua "cựu chiến binh gương mẫu" điểm của tỉnh