Biếm họa

Học chính dính... học thêm

Tranh: NGUYỄN DŨNG 15/10/2023 15:04

Nhà trường và phụ huynh cần kiên quyết cắt bỏ học thêm không cần thiết.

img_2063.jpg
Tranh: NGUYỄN DŨNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Học chính dính... học thêm
    ss