Xây dựng Đảng - Chính quyền

Hiệu quả kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương

HOÀNG BIÊN 13/10/2023 15:00

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương đã có nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát để tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng.

W_w_img_1415-1-.jpg
Lãnh đạo cùng Ủy viên Uỷ ban Kiểm tra chuyên trách của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương trao đổi, hoàn thiện kết luận kiểm tra trước khi báo cáo Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy

Nhiều biện pháp đúng, trúng

W_z4772928177016_64bf2a6c851e6bad33ba75744e603183.jpg
Ủy viên Ủy ban Kiểm tra các cấp ủy trong toàn Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh được tập huấn hằng năm để nâng cao hiệu quả công việc. Ảnh: Ninh Tuân

Nhiệm kỳ này, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương xác định tăng cường quản lý, phân công nhiệm vụ gắn với kiểm tra, giám sát việc nêu gương và thực hiện nhiệm vụ được giao của cán bộ, đảng viên là một công việc đột phá. Việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát được Ban Thường vụ, Đảng ủy, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối chú trọng ngay từ đầu nhiệm kỳ và thực hiện nghiêm túc hằng năm. Các cuộc kiểm tra, giám sát bảo đảm thiết thực và sát với thực tiễn, yêu cầu công tác của các tổ chức đảng, đảng viên trong Đảng bộ. Nội dung kiểm tra, giám sát tập trung vào việc lãnh đạo, xây dựng, thực hiện quy chế làm việc; lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống gắn với trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu theo quy định của Trung ương, Tỉnh ủy; thực hiện các công việc đột phá…

Năm nay, Đảng ủy Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng là 1 trong 6 đơn vị được Đảng ủy Khối kiểm tra việc lãnh đạo, triển khai thực hiện các nội dung theo chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh và Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Phạm Văn Diến, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Hải Hưng cho biết: "Sau khi được Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương kiểm tra, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, tổ chức khắc phục những hạn chế đã được chỉ ra, trong đó có việc chưa hoàn thành chỉ tiêu tính theo từng năm về kết nạp đảng viên. Các chi bộ trong Đảng bộ đang tập trung rèn luyện, bồi dưỡng, tạo nguồn để phấn đấu vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên trong nhiệm kỳ này".

Để bảo đảm chất lượng, hiệu quả, việc xác định đối tượng, số lượng các cuộc kiểm tra, giám sát được chú trọng. Hằng năm, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối tổ chức 2 cuộc kiểm tra, 2 cuộc giám sát chuyên đề. Mỗi cuộc kiểm tra, giám sát thường tiến hành đối với 6 cấp ủy, chi bộ trực thuộc và 6 đồng chí Bí thư Đảng ủy, chi bộ cơ sở trực thuộc. Việc kiểm tra, giám sát bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm và thực hiện ở hầu hết các đơn vị. Cấp ủy, chi bộ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy cơ sở cũng chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm các cuộc kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ, Đảng bộ bộ phận, đảng viên. Các cuộc giám sát, kiểm tra được triển khai theo đúng kế hoạch, công khai, dân chủ, khách quan, thận trọng, chặt chẽ, đúng nguyên tắc, quy định của Đảng.

Hằng năm, Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối còn tham mưu Đảng uỷ, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối tổ chức các lớp tập huấn nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra trong toàn Đảng bộ để cập nhật kiến thức, nâng cao nghiệp vụ và hiệu quả công việc.

Chấn chỉnh kịp thời khuyết điểm

Với những giải pháp quyết liệt, đồng bộ, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương có nhiều chuyển biến tích cực. Riêng trong 9 tháng năm 2023, cấp ủy, Ban Thường vụ cấp uỷ, tổ chức đảng cấp trên trong Đảng bộ Khối đã kiểm tra 537 đảng viên, 77 tổ chức đảng cấp dưới. Qua kiểm tra, các tổ chức đảng, đảng viên thực hiện cơ bản bảo đảm nội dung được kiểm tra, không có trường hợp vi phạm đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Cùng thời gian trên, Ủy ban Kiểm tra các cấp trong Đảng bộ Khối cũng đã kiểm tra 45 đảng ủy cơ sở, chi bộ trực thuộc về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát; kiểm tra 29 tổ chức đảng cấp dưới thực hiện nhiệm vụ thi hành kỷ luật Đảng; kiểm tra 44 tổ chức đảng cấp dưới về tài chính Đảng. Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức đảng, 3 đảng viên về việc thực hiện nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; vai trò, trách nhiệm liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

Qua kiểm tra, giám sát, các trường hợp có khuyết điểm được chấn chỉnh kịp thời, những trường hợp vi phạm bị xử lý nghiêm minh. Cấp ủy cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở thi hành kỷ luật 40 đảng viên, trong đó khiển trách 39 đảng viên, cảnh cáo 1 đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ Khối thi hành kỷ luật 1 tổ chức đảng bằng hình thức cảnh cáo; 4 đảng viên bằng hình thức khiển trách; đình chỉ sinh hoạt đảng đối với 2 đảng viên do vi phạm pháp luật; đình chỉ sinh hoạt cấp uỷ viên với 1 trường hợp.

Đồng chí Nguyễn Hồng Quân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương cho biết cùng với hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng, thời gian tới, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối sẽ tăng cường theo dõi, đôn đốc cấp ủy, chi bộ, tổ chức đảng thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng, giải quyết tố cáo. Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy sẽ tập trung giám sát chặt chẽ, đôn đốc thường xuyên thực hiện nghiêm các kết luận sau kiểm tra, giám sát, đồng thời kịp thời nắm bắt tình hình để phòng ngừa vi phạm từ sớm, từ xa; kiểm tra để ngăn chặn, xử lý các trường hợp vi phạm ngay từ khi có dấu hiệu.

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Hiệu quả kiểm tra, giám sát ở Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Hải Dương