Hậu phương

26/09/2016 09:23

Xưa anh ra tiền tuyến
Em đã thành hậu phương
Hậu phương luôn vững chắc
Chiến thắng càng lớn hơn...

Thời kinh tế thị trường
Nếu em thành chiến sĩ
Anh hứa luôn bền bỉ
Làm hậu phương cho em!

THANH DẠ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hậu phương
    ss