Hải Dương yêu cầu tiết kiệm 50% điện năng chiếu sáng công cộng

25/05/2023 21:02

Trong văn bản ban hành ngày 24.5, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn Hải Dương tăng cường các giải pháp tiết kiệm điện.


UBND tỉnh yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể tăng cường tuyên truyền cho các hộ sử dụng thiết bị tiết kiệm điện

Cụ thể, phấn đấu giảm 10% điện năng tiêu thụ so với cùng kỳ đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; giảm 5% điện năng tiêu thụ so với cùng kỳ đối với các trường học, bệnh viện, trạm y tế, khu điều dưỡng. Các đơn vị chiếu sáng công cộng áp dụng các biện pháp để tiết kiệm khoảng 50% điện năng tiêu thụ so với cùng kỳ. Các nhà hàng, khách sạn, cơ sở dịch vụ thương mại, tổ hợp văn phòng giảm ít nhất 50% công suất chiếu sáng quảng cáo trang trí ngoài trời vào ban đêm. UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tuân thủ các quy định về chiếu sáng tiết kiệm và hiệu quả, sẵn sàng cắt, giảm nhu cầu sử dụng điện khi có thông báo của đơn vị điện lực tại địa phương trong trường hợp xảy ra thiếu điện. Các khách hàng sản xuất công nghiệp, đặc biệt là khách hàng có mức tiêu thụ điện lớn thực hiện các chương trình điều chỉnh phụ tải điện tự nguyện khi có yêu cầu, thông báo của đơn vị điện lực. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền đối với các hộ sử dụng điện sinh hoạt để chủ động giảm nhu cầu tiêu thụ...

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Công thương tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và các biện pháp tiết kiệm điện tại các đơn vị trên địa bàn tỉnh; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với điện lực địa phương và các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các quy định về tiết kiệm điện tới nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức và doanh nghiệp trên địa bàn...

UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý các khu công nghiệp phối hợp Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương thông tin tới các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp về tình hình cung ứng điện khó khăn năm 2023 để thực hiện tiết kiệm điện; chủ động điều chỉnh kế hoạch sản xuất của đơn vị cho phù hợp; khuyến khích tham gia tự nguyện Chương trình điều chỉnh phụ tải. Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương và các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm các quy định về tiết kiệm năng lượng trong phân phối điện; tăng cường công tác quản lý trong hoạt động kỹ thuật và kinh doanh, hạn chế sự cố và giảm tổn thất điện năng xuống mức thấp nhất; triển khai các biện pháp quản lý nhu cầu điện... Các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với Điện lực Hải Dương và các đơn vị kinh doanh bán lẻ điện trên địa bàn trong việc tiết giảm, điều tiết công suất và sản lượng điện tiêu thụ khi có chỉ đạo từ Trung tâm Điều độ hệ thống điện quốc gia, Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc để bảo đảm an ninh năng lượng, an toàn trong vận hành hệ thống điện, đặc biệt vào những khung giờ cao điểm hoặc nắng nóng cực đoan...

THANH HOA

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương yêu cầu tiết kiệm 50% điện năng chiếu sáng công cộng
    ss