Kinh tế

Hải Dương xem xét thu hồi gần 72 ha đất để thực hiện 54 dự án, công trình

NGUYỄN MƠ-THÀNH CHUNG 20/09/2023 10:12

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng yêu cầu ưu tiên các dự án có sử dụng đất là công trình công cộng, cần thiết và cấp bách.

00:00

W_bhd_20232009_chutichuybannhandantinh_1.jpg
Đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp thường kỳ tháng 9 (lần 3) của UBND tỉnh vào sáng 20/9

Sáng 20/9, đồng chí Triệu Thế Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 (lần 3) để xem xét, thảo luận một số nội dung, tờ trình do các Sở: Tài nguyên và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch và Đầu tư; Xây dựng; Văn hoá, Thể thao và Du lịch; các Ban Quản lý: dự án đầu tư xây dựng tỉnh, các khu công nghiệp tỉnh báo cáo.

W_z4709323427521_156d18de7082eb8fc6d3b96b58cc4699.jpg
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tờ trình đề nghị chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh năm 2023

UBND tỉnh cơ bản nhất trí với tờ trình của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc chấp thuận thu hồi đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng từ đất trồng lúa để thực hiện các dự án, công trình phát sinh trong năm 2023. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Triệu Thế Hùng giao Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục rà soát, tổng hợp, bổ sung dựa trên đề xuất, kiến nghị của các ngành, địa phương. Trong đó ưu tiên các dự án, công trình công cộng, cấp bách, thiết yếu nhưng phải có tính khả thi, cơ sở pháp lý trong triển khai thực hiện. Các địa phương cân nhắc về danh mục đất ở, nếu thấy chưa cần thiết có thể đề nghị đưa ra ngoài danh mục.

W_z4709341269658_9969d50b6b612d73bb64ee999b553a94.jpg
Quang cảnh phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 9 (lần 3)

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh thu hồi 71,71 ha đất để thực hiện 54 dự án, công trình. Bao gồm 3 công trình, dự án đã được HĐND tỉnh chấp thuận nhưng quá thời hạn 3 năm, đề nghị tiếp tục thực hiện trong năm 2023; 35 công trình, dự án đăng ký mới đã có trong quy hoạch sử dụng đất, đã được bố trí vốn thực hiện; 16 công trình, dự án chưa có trong quy hoạch sử dụng đất nhưng có trong dự thảo điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. Đồng thời cho phép chuyển mục đích sử dụng 56,1 ha đất lúa để thực hiện 34 dự án, công trình trên địa bàn tỉnh.

NGUYỄN MƠ-THÀNH CHUNG
(0) Bình luận
Hải Dương xem xét thu hồi gần 72 ha đất để thực hiện 54 dự án, công trình