Nông nghiệp - Nông thôn

Hải Dương xây dựng 5 hợp tác xã kiểu mới

NM 07/09/2023 08:32

Hải Dương lựa chọn 5 hợp tác xã tiêu biểu trong tỉnh để hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025.

W_z4665129408109_c4e310dac71374f360a52a0ae38c9c8d.jpg
Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Thanh (Tứ Kỳ) phát triển theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, tỉnh đang triển khai xây dựng 5 hợp tác xã kiểu mới theo Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025.

Đó là các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Thanh (Tứ Kỳ), Mộ Trạch (Bình Giang), Cẩm Văn (Cẩm Giàng); Hợp tác xã Sản xuất và Thương mại Thủy sản Xuyên Việt (Gia Lộc); Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Nam Vũ (Thanh Hà). Các hợp tác xã này được tỉnh ưu tiên hỗ trợ về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…

Hiện toàn tỉnh có 524 hợp tác xã, 1 liên hiệp hợp tác xã, chủ yếu là các hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó có 304 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã khoảng 2 tỷ đồng/năm, lợi nhuận ước đạt 170 triệu đồng/năm.

NM
(0) Bình luận
Hải Dương xây dựng 5 hợp tác xã kiểu mới