Giao thông - Đô thị

Hải Dương xác định đơn giá xây tường gạch pabanh bằng 64% tường xây gạch chỉ đặc

NGUYỄN MƠ 29/05/2024 09:22

Xác định đơn giá xây tường gạch pabanh không có trong hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Vì vậy, việc tỉnh Hải Dương xác định đơn giá căn cứ trên thực tế và quy định của tỉnh sẽ tạo thuận lợi cho công tác giải phóng mặt bằng.

z5486279437613_759056c93b961db10b68d0f28e72e6f1.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 6) vào sáng 29/5

Sáng 29/5, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 6) để thảo luận, giải quyết một số nội dung, tờ trình do các Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn hoá, Thể thao và Du lịch và UBND TP Hải Dương báo cáo.

Xem xét báo cáo về đơn giá xây tường gạch pabanh để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh cơ bản thống nhất đề xuất của Sở Xây dựng. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao Sở Xây dựng tiếp tục tham mưu việc triển khai thực hiện. Đơn giá này sẽ là căn cứ, cơ sở lập phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất để giải phóng mặt bằng, thu hồi đất thực hiện các dự án công trình trên địa bàn tỉnh.

z5486279431261_0df947fc571720e295dfff48266b98da(1).jpg
Giám đốc Sở Xây dựng Nguyễn Hoài Long đề xuất xác định đơn giá xây tường gạch pabanh để thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh

Theo Sở Xây dựng, Thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng ban hành định mức xây dựng không có định mức cho công tác xây tường bằng gạch papanh. Điều này gây khó khăn cho việc rà soát, phân loại, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất. Năm 2022, Sở Xây dựng đã sử dụng phương pháp so sánh trực tiếp, áp dụng tỷ lệ đơn giá tường xây gạch papanh so với tường xây gạch chỉ đặc là 64% khi lập phương án bồi thường, hỗ trợ tài sản trên đất để bồi thường giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án đường trục Đông-Tây đoạn qua huyện Ninh Giang.

Đầu tháng 5 vừa qua, UBND huyện Ninh Giang tiếp tục xin ý kiến về cơ chế hỗ trợ giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án xây dựng điểm dân cư mới số 1, thôn Cáp (xã Hồng Dụ) liên quan tới đơn giá tường xây bằng gạch pabanh. Để thống nhất giữa các địa phương, Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh xác định đơn giá xây tường gạch pabanh bằng 64% tường xây gạch chỉ đặc trong giải phóng mặt bằng.

NGUYỄN MƠ
(0) Bình luận
Hải Dương xác định đơn giá xây tường gạch pabanh bằng 64% tường xây gạch chỉ đặc
ss