Nhà xưởng

Hải Dương ưu tiên chỉ tiêu đất cho khu kinh tế chuyên biệt và các dự án lớn

PV 22/05/2024 05:20

Hải Dương ưu tiên bố trí chỉ tiêu đất phục vụ cho khu kinh tế chuyên biệt và các dự án lớn của tỉnh là một trong những nội dung được xem xét tại phiên họp sáng 21/5 của UBND tỉnh.

00:00

29a281ba42f1e2afbbe0.jpg
Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 3)

Sáng 21/5, UBND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 5 (lần 3). Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, UBND tỉnh nghe Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo về việc điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu đất đai trên địa bàn tỉnh.

Về nội dung này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản cơ bản thống nhất báo cáo Sở Tài nguyên và Môi trường, đề nghị sở tiếp thu và phối hợp Văn phòng UBND hoàn thiện báo cáo để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị các địa phương cập nhật các chỉ tiêu của Chương trình phát triển nhà ở, đất đai để điều chỉnh Quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt. Xem xét ưu tiên bố trí chỉ tiêu đất phục vụ cho khu kinh tế chuyên biệt; các dự án lớn như hồ Thanh Long, hồ Bến Tắm và các dự án động lực của TP Hải Dương, dự án động lực các vùng khác đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo.

fa4eada16feacfb496fb.jpg
Đồng chí Hoàng Văn Thực, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tham gia ý kiến

Trên cơ sở số liệu điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030, Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất chỉ tiêu đất ở tăng thêm giai đoạn 2020-2030 của toàn tỉnh là 1.923ha, giảm 396ha (đất ở thuần) so với phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện tại Quyết định số 109/QĐ-UBND của UBND.

2b25553e9675362b6f64.jpg
Đại diện các ngành tham gia ý kiến vào các nội dung tại phiên làm việc

Chỉ tiêu đất đai chưa phân bổ toàn tỉnh sẽ còn 1.316 ha, dự kiến sẽ phân cho các dự án, công trình: Khu du lịch sinh thái hồ Bến Tắm (Chí Linh) 90 ha; đất thương mại dịch vụ (Bình Giang) 30 ha; đất logictics (Ninh Giang) 30 ha; khu bảo tồn văn hóa múa rối nước, làng nghề truyền thống (Ninh Giang) khoảng 100 ha; dự án hồ Thanh Long (Chí Linh) 500 ha; dự án cải tạo, tu bổ núi Mâm Xôi và hồ phía bắc đền Kiếp Bạc 14 ha; mở rộng chùa Ngũ Đài 5 ha.

Diện tích còn lại khoảng 547ha dự kiến bổ sung chỉ tiêu đất cho các dự án hỗ trợ (nhà ở, thương mại dịch vụ ...) thuộc khu kinh tế chuyên biệt (Bình Giang, Thanh Miện).

PV
(0) Bình luận
Hải Dương ưu tiên chỉ tiêu đất cho khu kinh tế chuyên biệt và các dự án lớn
ss