Hải Dương tiết giảm 33% công suất sử dụng điện đối với doanh nghiệp có trạm biến áp 110kV riêng

08/06/2023 18:54

Từ 6 giờ - 24 giờ trong các ngày từ 8-10.6, thực hiện tiết giảm 33% công suất của các khách hàng có trạm biến áp 110kV riêng.


Trung tâm Điều khiển xa (Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương) sẵn sàng chờ lệnh tiết giảm của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Bắc khi hệ thống bị suy giảm hoặc điện áp thấp để bảo đảm an toàn hệ thống

Để chủ động ứng phó tình hình thiếu điện hiện nay, hạn chế việc tiết giảm điện ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của khách hàng, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương lập phương án vận hành theo phân bổ của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Theo đó, từ 6 giờ - 24 giờ trong các ngày từ 8-10.6 sẽ thực hiện tiết giảm 33% công suất của các khách hàng có trạm biến áp 110kV riêng như các Công ty TNHH một thành viên Xi măng Vicem Hoàng Thạch, Xi măng Phúc Sơn, CP Thép Hòa Phát, Nice Ceramic Cộng Hòa Hải Dương, Tân Nguyên… TP Hải Dương và các huyện Thanh Hà, Tứ Kỳ, Gia Lộc, Ninh Giang, Thanh Miện, Bình Giang thực hiện tiết giảm 30% tổng công suất sử dụng trên toàn địa bàn. Các địa phương Chí Linh, Nam Sách, Kim Thành thực hiện tiết giảm 15% tổng công suất sử dụng trên toàn địa bàn.

Ngày 11.6, chỉ thực hiện tiết giảm 33% tổng công suất sử dụng của các khách hàng có trạm biến áp 110kV riêng.

Trong trường hợp cực kỳ khẩn cấp, khi tần số của hệ thống suy giảm hoặc điện áp thấp, Công ty TNHH một thành viên Điện lực Hải Dương sẽ tiếp tục thực hiện giảm mức cung cấp điện khẩn cấp đầu nguồn 110kV, trung áp gồm các máy biến áp T2E8.7, T2E8.14 và T1E8.23 cấp điện cho các huyện Ninh Giang, Thanh Miện, Thanh Hà và một phần nhỏ huyện Tứ Kỳ. Trong trường hợp đã giảm mức cung cấp điện theo yêu cầu mà vẫn chưa bảo đảm an ninh hệ thống điện thì thực hiện tiếp giảm mức cấp điện theo thứ tự ưu tiên đã được UBND tỉnh phê duyệt…

THANH HOA

(0) Bình luận
Hải Dương tiết giảm 33% công suất sử dụng điện đối với doanh nghiệp có trạm biến áp 110kV riêng