Tin tức

Hải Dương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thực chất, bền vững

HOÀNG BIÊN 13/10/2023 14:03

Hải Dương sẽ đẩy mạnh kiểm tra, giám sát đối với việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp.

z4779251747092_3b64b3e8edc5c82d74babc202c6d3c88(1).jpg
Các đại biểu thảo luận tổ tại Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
Hải Dương khóa XVII. Ảnh: Thành Chung

Ngày 13/10, Hội nghị lần thứ 16 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII thảo luận về kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 19/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025.

Nhiều chuyển biến

Theo đánh giá của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương, sau 2 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU, môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh cơ bản ổn định, tính bình đẳng giữa các thành phần kinh tế được nâng lên, thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực được rút ngắn.

Hải Dương tổ chức thực hiện có kết quả các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và xây dựng, ban hành, triển khai thực hiện một số quy định, chương trình, đề án hỗ trợ doanh nghiệp từ nguồn ngân sách tỉnh trong các lĩnh vực: Đăng ký doanh nghiệp, khởi nghiệp, tư vấn đầu tư, đào tạo lao động, xúc tiến thương mại, sở hữu công nghiệp, khuyến công, khuyến nông, trợ giúp pháp lý, tín dụng...

Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bản tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2023 (tính đến tháng 9/2023) ước đạt 142.541 tỷ đồng; tỷ lệ vốn đầu tư phát triển/GRDP bình quân đạt 31,5% (mục tiêu Nghị quyết 35,4%); có 4.400 doanh nghiệp đăng ký thành lập, tăng 2,98%/năm (mục tiêu Nghị quyết tăng 15%/năm). Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh có cải thiện cả về điểm số và thứ hạng so với cả nước. Hầu hết các chỉ số thành phần (7/10 chỉ số) đều có sự cải thiện về thứ hạng so với cả nước, trong đó có một số chỉ số có sự cải thiện khá lớn.

Lãnh đạo tỉnh Hải Dương duy trì hoạt động gặp mặt, đối thoại thường niên với doanh nghiệp để giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi, ổn định cho hoạt động đầu tư kinh doanh. Tỉnh thực hiện có hiệu quả việc xử lý chồng chéo trong xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra hằng năm đối với doanh nghiệp. Một số ngành, địa phương đã triển khai và duy trì thực hiện các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp. Công tác xúc tiến đầu tư được đổi mới, đa dạng hóa hình thức và nâng cao chất lượng, hướng đến các nhà đầu tư trọng điểm, có tiềm lực, uy tín trong và ngoài nước.

z4778174800905_a7bb9336a8547e07a6cd5663cea012c5(1).jpg
Người dân giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công
tỉnh Hải Dương (ảnh minh họa)

Kiên quyết xử lý vi phạm gây phiền hà doanh nghiệp

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đánh giá cùng với những kết quả đạt được, môi trường đầu tư kinh doanh chưa có cải thiện mạnh mẽ, vẫn còn những yếu tố cản trở doanh nghiệp, chưa tạo được môi trường để doanh nghiệp phát triển bứt phá hoặc thu hút nhà đầu tư lớn, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, kinh doanh. Chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của Hải Dương có cải thiện nhưng chưa bền vững, nhất là đối với các chỉ số thành phần chiếm tỷ trọng lớn trong chỉ số tổng hợp. Năng lực cạnh tranh của tỉnh so với các tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng chưa được cải thiện và có xu hướng tụt lại phía sau…

Cùng với những nguyên nhân khách quan, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng việc chỉ đạo, đôn đốc, giám sát, kiểm tra của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương có việc còn thiếu quyết liệt, chưa nhận diện, xác định được các nội dung công việc có tính đột phá, có tính lan tỏa để tập trung chỉ đạo; chưa phát huy tốt trách nhiệm người đứng đầu. Năng lực tham mưu của một số cơ quan, đơn vị trong xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ, thu hút doanh nghiệp còn hạn chế.

Hải Dương sẽ tiếp tục thực hiện Nghị quyết 08-NQ/TU với quan điểm cải thiện môi trường đầu tư một cách thực chất, bền vững, lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo về hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Tỉnh sẽ tiếp tục cắt giảm tối đa chi phí thời gian, chi phí thực hiện thủ tục cho các doanh nghiệp. Tăng cường tính minh bạch, bảo đảm khả năng tiếp cận thông tin, tiếp cận các chính sách, quy định của nhà nước của cộng đồng các doanh nghiệp. Nâng cao chất lượng đào tạo, giới thiệu, cung ứng lao động cho các doanh nghiệp. Giải quyết kịp thời, hiệu quả các khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường thuận lợi, ổn định để các doanh nghiệp hoạt động và mở rộng quy mô đầu tư kinh doanh. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, chính quyền các cấp, gắn trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai công việc. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; đẩy mạnh kiểm tra, giám sát đổi với việc thực thi công vụ của cán bộ công chức, nhất là các vị trí nhạy cảm, dễ phát sinh tiêu cực, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm gây phiền hà, sách nhiễu doanh nghiệp…

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư thực chất, bền vững