[Đồ họa] 3 chế độ cho người nghỉ hưu trước tuổi là đối tượng tinh giản biên chế

07/06/2023 14:36

Từ ngày 20.7.2023, Nghị định 29/2023/NĐ-CP quy định về tinh giản biên chế, trong đó đề cập đến chính sách nghỉ hưu trước tuổi có hiệu lực thi hành. Theo đó, quy định cụ thể chế độ cho người nghỉ hưu trước tuổi là đối tượng tinh giản biên chế.

Thực hiện: MINH HẠNH - HUỲNH LONG

(0) Bình luận
[Đồ họa] 3 chế độ cho người nghỉ hưu trước tuổi là đối tượng tinh giản biên chế