Giao thông - Đô thị

Hải Dương tăng cường quản lý, tránh thất thoát, lãng phí nguồn thu dự án BOT

PV 22/03/2024 15:31

Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3 (lần 4) sáng 22/3, UBND tỉnh Hải Dương xem xét kết quả rà soát, tính toán thời gian thu phí còn lại của Dự án BOT đường 188 đoạn An Thái - Mạo Khê.

8(1).jpg
Đồng chí Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp kết luận nội liên quan đến nguồn thu từ dự án BOT

Đây là nội dung có nhiều ý kiến tham gia sôi nổi nhất tại phiên họp. Phát biểu về nội dung này, đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh đề nghị Sở Giao thông vận tải làm rõ việc đánh giá thời gian thu phí không sử dụng phần mềm thu phí, dữ liệu phần mềm có lúc chưa được đồng bộ ảnh hưởng đến việc kiểm đếm, giám sát. Toàn bộ dự án BOT này kéo dài hơn 20 năm, chất lượng đường sá và công trình phụ trợ xuống cấp chưa được bảo trì, bảo dưỡng, duy tu kịp thời…

z5273322943077_5db914d6cfb50e51f1f9f07f9153bdfe(2).jpg
Đồng chí Lưu Văn Bản, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tham gia ý kiến về dự án BOT đường 188 đoạn An Thái - Mạo Khê

Kết luận nội dung này, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Quân nhất trí với tờ trình của Sở Giao thông vận tải, chấp thuận kết quả rà soát, tính toán điều chỉnh thời gian thu phí còn lại của dự án đường 188 đoạn An Thái - Mạo Khê và dự thảo Phụ lục hợp đồng điều chỉnh nội dung thời gian thu phí giữa Sở Giao thông vận tải với Liên danh TLG® – Nam Cuong Ha Noi Group để triển khai các bước tiếp theo.

Giao Sở Giao thông vận tải rà soát, tính toán phương án phù hợp và phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh xem xét, quyết định thực hiện theo hướng tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao hiệu quả đầu tư, tránh thất thoát, lãng phí nguồn thu dự án BOT…

Giao Cục Thuế tỉnh kiểm tra xác định thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán hằng năm phù hợp nội dung của Hợp đồng BOT.

5(1).jpg
Đồng chí Vũ Văn Tùng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải nêu ý kiến bổ sung một số vấn đề trong tờ trình

Theo tờ trình của Sở Giao thông vận tải, việc tính toán điều chỉnh thời gian thu phí còn lại của dự án đường 188 đoạn An Thái - Mạo Khê dựa trên kết quả rà soát doanh thu từ thu phí thực tế trung bình 3 năm liên tiếp (2020, 2021, 2022) do Cục Thuế tỉnh Hải Dương cung cấp.

6(1).jpg
Đại diện nhà đầu tư BOT giải trình một số vấn đề tại kỳ họp

Thời gian thu phí còn lại của dự án sau khi rà soát tính toán là 8 năm 5 tháng 10 ngày tính từ ngày 1/1/2019 đến ngày 8/6/2027.

PV
(0) Bình luận
Hải Dương tăng cường quản lý, tránh thất thoát, lãng phí nguồn thu dự án BOT