Xây dựng Đảng - Chính quyền

Hải Dương sửa đổi, bổ sung nhiều thủ tục hành chính

HV 28/11/2023 12:00

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành các quyết định về công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của các Sở Giao thông vận tải, Xây dựng và Tư pháp.

bai-bo-tthc(1).jpg
Đợt này, Sở Tư pháp có 35 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung. Trong ảnh: Đoàn kiểm tra cải cách hành chính của UBND tỉnh kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 tại Sở Tư pháp

Sở Xây dựng có 28 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung (trong đó 22 thủ tục hành chính cấp tỉnh, 6 thủ tục hành chính cấp huyện); bãi bỏ 4 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục tục hành chính được công bố tại Quyết định 3209/QĐ-UBND ngày 3/11/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng.

Sở Giao thông vận tải có 5 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung ở lĩnh vực đường sắt.

Sở Tư pháp có 35 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của sở do Bộ Tư pháp ban hành; bãi bỏ 25 quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Tư pháp (4 thủ tục cấp tỉnh, 9 thủ tục cấp huyện và 12 thủ tục cấp xã) và ban hành 28 quy trình giải quyết nội bộ.

Sau khi sửa đổi, bổ sung, hầu hết các thủ tục hành chính đều giảm bớt những nội dung, yêu cầu không còn phù hợp thực tiễn; giảm thời gian giải quyết, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân khi giải quyết thủ tục hành chính.

Từ đầu năm 2023 đến hết tháng 10/2023, UBND tỉnh đã ban hành 55 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi, chức năng quản lý của các sở với hơn 400 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ. Các thủ tục hành chính sau khi được bãi bỏ, bổ sung, sửa đổi đều được công khai đầy đủ, chính xác trên website các sở và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương.

HV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương sửa đổi, bổ sung nhiều thủ tục hành chính