Xây dựng Đảng - Chính quyền

Hải Dương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập hiệu quả, tinh gọn

HOÀNG PHONG 30/01/2024 06:00

Hải Dương đã thực hiện quyết liệt chủ trương của Đảng về sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập và đạt nhiều kết quả tích cực, nổi bật

z5105048917623_d9e5fd922b2a6c630a6a97795dfb4d7b(1).jpg
Sau sáp nhập, năm 2023, Trường Đại học Hải Dương tuyển được 1.800 chỉ tiêu đào tạo các trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, cao gấp đôi tổng số sinh viên của 2 trường cũ

Hiệu quả

Từ năm 2019, các Trung tâm: Bóng bàn; Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao dưới nước; Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch) sáp nhập thành Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương. Theo ông Nguyễn Đình Tự, Giám đốc Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương, việc sáp nhập 3 trung tâm làm 1 đã giảm đáng kể đầu mối, số đơn vị, số cán bộ lãnh đạo, biên chế. “Việc sáp nhập 3 trung tâm không ảnh hưởng đến công việc chuyên môn và giúp giảm nhiều đầu mối. Công tác chỉ đạo, triển khai công việc quy về một mối nên thuận lợi, thống nhất, đồng bộ hơn, nhất là trong công tác quản lý, chăm sóc vận động viên. Việc hợp nhất 3 chi bộ với 42 đảng viên cũng giúp nâng cao vai trò của cấp ủy đối với công tác đào tạo, huấn luyện”, ông Tự cho biết thêm.

Cuối tháng 4/2023, Trường Cao đẳng Hải Dương được sáp nhập vào Trường Đại học Hải Dương. Đến nay, Trường Đại học Hải Dương đã có bộ máy tinh gọn. Trường còn 24 đơn vị thuộc và trực thuộc, giảm 17 đơn vị so với 2 trường trước đây. Số lượng cán bộ cấp phòng cũng giảm hơn chục người. Cùng với tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế, việc sáp nhập 2 trường đã thực sự phát huy được hiệu quả cơ sở vật chất, chức năng, nhiệm vụ và đội ngũ cán bộ, giảng viên của 2 trường cũ. Công tác đào tạo của trường được đổi mới mạnh mẽ theo hướng tiếp cận năng lực nghề nghiệp.

Theo đánh giá của Ban Giám hiệu nhà trường, công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, Hội đồng trường kịp thời, sâu sát. Các đơn vị và các tổ chức đoàn thể trong trường có sự phối hợp tốt trong thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyển sinh được Đảng ủy, Ban Giám hiệu tập trung chỉ đạo nên tuyển sinh năm 2023 đạt kết quả khả quan. "Sau sáp nhập, trường đã mở thêm 10 mã ngành đào tạo và tuyển được 1.800 chỉ tiêu đào tạo các trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, đạt chỉ tiêu tuyển sinh đề ra trong năm 2023, cao gấp đôi tổng số sinh viên của 2 trường cũ trước đây. Việc được tỉnh quan tâm đầu tư và thực hiện quy hoạch tổng thể cũng sẽ giúp nâng cao hiệu quả, thống nhất, đồng bộ trong đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị đào tạo", Tiến sĩ Nguyễn Văn Quyên, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Hải Dương chia sẻ.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo, đến nay Hải Dương đã đạt mục tiêu giảm tối thiểu 10% số trường mầm non, phổ thông công lập so với năm 2017, cao hơn mức bình quân toàn quốc (tỉ lệ giảm số trường mầm non, phổ thông công lập toàn quốc đạt 6,16%). Sau khi kiện toàn, sắp xếp lại, hầu hết các đơn vị mới ổn định, đi vào hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, số lượng cán bộ quản lý, nhân viên hành chính dôi dư được giảm dần theo lộ trình.

Tinh gọn

z5107326453283_62ad4e3855810821d50f9ae9f43b5c59(1).jpg
Việc thành lập Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương giúp nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, huấn luyện vận động viên. Trong ảnh: Các vận động viên tập luyện bóng đá tại Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Hải Dương

Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hải Dương đã sớm ban hành chương trình hành động, kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết này.

Hải Dương đã xác định các nội dung, nhiệm vụ chủ yếu, cụ thể để cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, các cơ quan, đơn vị của tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện thành công mục tiêu tổng quát, các mục tiêu cụ thể, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 19-NQ/TW bảo đảm theo quy định và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Qua đó đã góp phần quan trọng trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả và xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức vững mạnh, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và đạt những kết quả tích cực.

Đến tháng 11/2023, Hải Dương có tổng số 927 đơn vị sự nghiệp công lập, giảm 170 đơn vị so với năm 2015, đạt tỷ lệ 15.5%. Trong đó, đã giảm từ 901 đơn vị sự nghiệp giáo dục xuống còn 795 đơn vị. Số đơn vị sự nghiệp y tế giảm hơn một nửa, từ 51 đơn vị còn 25 đơn vị. Lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao giảm 4 đơn vị, từ 29 đơn vị còn 25 đơn vị.

Với sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, việc thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-TW của Trung ương trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã và đang mang lại những hiệu quả thiết thực, rõ rệt. Cùng với tiếp tục sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, Hải Dương đang tập trung thực hiện tốt các giải pháp đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2024 là thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025.

HOÀNG PHONG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập hiệu quả, tinh gọn