Tin tức

Hải Dương phấn đấu đến năm 2030 xây dựng hơn 1,6 triệu m2 sàn nhà ở xã hội

PV 04/02/2024 16:51

Hải Dương đặt mục tiêu đến năm 2030 xây dựng hơn 1,6 triệu m² sàn nhà ở xã hội, trong đó 295.163 m² sàn nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị (TP Hải Dương và TP Chí Linh), 766.143 m² sàn nhà ở cho công nhân...

z5071892181391_919b17eb3328239367c58c264fa99fbd.jpg
Dự án khu nhà ở xã hội tại khu đô thị mới phía nam TP Hải Dương (phân khu 2) được khởi công vào cuối tháng 8/2023 (ảnh tư liệu)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương vừa ban hành Kế hoạch số 195-KH/TU ngày 29/1/2024 thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030 là: Bảo đảm 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo toàn diện cả vật chất và tinh thần, có mức sống từ trung bình khá trở lên so với mức sống của cộng đồng dân cư nơi cư trú. Tỷ lệ thất nghiệp ở mức dưới 3%. Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp, chứng chỉ đạt 43%. Phấn đấu 61% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội và 47% lực lượng lao động trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; 60% số người sau độ tuổi nghỉ hưu được hưởng lương hưu, bảo hiểm xã hội hằng tháng và trợ cấp hưu trí xã hội...

Hải Dương sẽ duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; hoàn thành đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 và 4 tuổi; tỷ lệ đi học đúng độ tuổi cấp tiểu học đạt 99,5%, cấp THCS đạt 98%, cấp THPT và tương đương đạt 85%; duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn xoá mù chữ mức độ 2. Bảo đảm vững chắc mức sinh thay thế của quốc gia; tuổi thọ trung bình của người dân khoảng 76,5 tuổi, số năm sống khoẻ đạt tối thiểu 68 năm. Đến năm 2030 đạt 40,5 giường bệnh, 19 bác sĩ, 4 dược sĩ và 36 điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y trên 10.000 dân; tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 99% vào năm 2030...

Đến năm 2030, Hải Dương phấn đấu xây dựng hơn 1,6 triệu m² sàn nhà ở xã hội, trong đó 295.163 m² sàn nhà ở cho người có thu nhập thấp tại đô thị (TP Hải Dương và TP Chí Linh), 766.143 m² sàn nhà ở cho công nhân; phấn đấu nâng tỷ lệ nhà ở kiên cố đạt 99%, nhà ở bán kiên cố đạt 1%, xoá bỏ nhà thiếu kiên cố...

Hải Dương đề ra tầm nhìn đến năm 2045 là bảo đảm an sinh và phúc lợi xã hội cho nhân dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển đất nước và xây dựng con người Việt Nam toàn diện. Chỉ số phát triển con người (HDI) đạt 0,8 trở lên.

Để đạt được các mục tiêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đề ra 5 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm. Đó là các cấp uỷ, tổ chức đảng lãnh đạo, chỉ đạo ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW gắn với Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và các nghị quyết, chủ trương của Đảng có liên quan phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị. Xây dựng nội dung, phương pháp tuyên truyền, vận động phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm thiết thực và hiệu quả; chú trọng nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân về vai trò đặc biệt quan trọng của chính sách xã hội trong giai đoạn mới. Khẩn trương thể chế hoá, cụ thể hoá, hoàn thiện chính sách, quy định pháp luật về chính sách xã hội; triển khai thực hiện chiến lược, chương trình, đề án về chính sách xã hội. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Nghị quyết; kịp thời phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng các mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả cao; chấn chỉnh những nơi thực hiện Nghị quyết chưa tốt. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết; tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, có giải pháp, lộ trình và phân công trách nhiệm cụ thể; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực; quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện Nghị quyết…

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương phấn đấu đến năm 2030 xây dựng hơn 1,6 triệu m2 sàn nhà ở xã hội