Môi trường

Hải Dương nghiên cứu xử lý tình trạng nước nhiễm mặn tại Tứ Kỳ và Thanh Hà

PV 21/05/2024 19:20

Nghiên cứu xử lý nước bị nhiễm mặn tại Tứ Kỳ và Thanh Hà, đưa ra giải pháp để cung cấp nước sạch khi nước nhiễm mặn… là một trong những nội dung tại phiên họp UBND tỉnh Hải Dương sáng 21/5.

4910daff79aad9f480bb.jpg
Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh phát biểu kết luận

Tại phiên làm việc, UBND tỉnh nghe báo cáo tình hình cung ứng nước sạch phục vụ đời sống, sản xuất của người dân trên địa bàn tỉnh; khó khăn, vướng mắc và đề xuất, kiến nghị.

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đề nghị các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cần nghiên cứu giải pháp xử lý nước bị nhiễm mặn tại Tứ Kỳ và Thanh Hà như cần thiết phải xây dựng hồ chứa nước ngọt để cung cấp khi nước sông bị nhiễm mặn...

ddedf8245b71fb2fa260.jpg
Đồng chí Nguyễn Hoài Long, Giám đốc Sở Xây dựng nêu ý kiến tại hội nghị

Cũng về chất lượng nước, UBND tỉnh giao Sở Y tế chỉ đạo, phối hợp với cơ quan liên quan đánh giá chất lượng nước của từng công trình, dự án, từ đó đề xuất kiến nghị (nếu có). Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đánh giá công nghệ lọc nước của các nhà máy xử lý nước, chỉ ra những tồn tại, vướng mắc và đề xuất giải quyết tham mưu báo cáo UBND tỉnh.

Sở Xây dựng cần thống nhất công tác quản lý nhà nước về nước sạch, tham mưu UBND triển khai hạ tầng nước sạch toàn tỉnh đáp ứng yêu cầu đời sống người dân và yêu cầu phát triển sản xuất tại khu, cụm công nghiệp.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở liên quan, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh và các địa phương tham mưu cho UBND về chủ trương định hướng đầu tư đối với hệ thống hạ tầng cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh, có quy hoạch rõ ràng…

Các ngành chủ động tham mưu xây dựng "bức tranh" tổng thể về mạng lưới cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh đến năm 2030; xây dựng khung giá bán nước sạch trên địa bàn.

0ec66826cb736b2d3262.jpg
Đồng chí Phạm Văn Mạnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ nêu ý kiến về công nghệ xử lý nước tại các công trình nước sạch trên địa bàn tỉnh

Toàn tỉnh hiện có 98 công trình nước sạch phục vụ đời sống và sản xuất. Tỷ lệ người dân được dùng sạch đạt 98%. Khoảng 56% số đơn vị cung ứng nước trực thuộc Công ty CP Kinh doanh Nước sạch Hải Dương. Còn lại là các công trình nước sạch của Công ty CP Nước sạch và Vệ sinh nông thôn, một số doanh nghiệp ngoài nhà nước và hợp tác xã quản lý.

Tuy nhiên, việc cung ứng nước sạch trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt với thực trạng ô nhiễm nguồn nước; hạ tầng cung ứng nước sạch của một số công trình không bị xuống cấp, công nghệ lạc hậu, chất lượng nước chưa đáp ứng…

PV
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương nghiên cứu xử lý tình trạng nước nhiễm mặn tại Tứ Kỳ và Thanh Hà
    ss