Xây dựng Đảng - Chính quyền

Hải Dương kiên quyết không để phát sinh thủ tục hành chính không có trong quy định

HÀ VY 21/11/2023 18:32

Chiều 21/11, đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo.

cchc-21.11.jpg
Đồng chí Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh chủ trì phiên họp

Phát biểu kết luận phiên họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh 10 tháng năm 2023, các sở, ngành, địa phương có nhiều cố gắng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; nhiều chỉ số được cải thiện rõ rệt; chất lượng cải cách hành chính từng bước nâng cao.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý một số chỉ tiêu cải cách hành chính của tỉnh còn đạt thấp, tỷ lệ hồ sơ quá hạn còn nhiều, việc ký số chưa bảo đảm nên chưa tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa...

cchc-chi-yen.jpg
Đồng chí Sái Thị Yến, Giám đốc Sở Nội phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến việc thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan cần rà soát lại toàn bộ hồ sơ quá hạn, xác định rõ lỗi chủ quan, khách quan để có biện pháp tháo gỡ kịp thời. Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh rà soát, kiểm tra, yêu cầu UBND cấp huyện nghiêm túc thành lập Ban Chỉ đạo cấp huyện, tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính cấp huyện. Thực hiện, xây dựng quy chế hoạt động nghiêm túc.

Các sở, UBND cấp huyện đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính theo kế hoạch. Kiên quyết không để phát sinh các thủ tục hành chính không có trong quy định gây khó khăn, phiền hà cho tổ chức, cá nhân. Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh khẩn trương tham mưu giúp UBND tỉnh xác định chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh; chuẩn bị tốt điều kiện làm việc với các bộ, ngành Trung ương về đánh giá chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh. Rà soát các tiêu chí đánh giá chấm điểm, nhất là những chỉ số bị giảm điểm, thấp điểm trong năm 2022. Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương đưa Kho quản lý dữ liệu điện tử cá nhân, tổ chức vào hoạt động để phục vụ việc giải quyết thủ tục hành chính tốt hơn...

cchc-so-thong-tin.jpg
Đồng chí Nguyễn Cao Thắng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu làm rõ việc triển khai thực hiện Kho dữ liệu điện tử tổ chức, cá nhân phục vụ cải cách hành chính

10 tháng năm 2023, Hải Dương đứng thứ 12 cả nước về công tác cải cách hành chính. UBND tỉnh đã ban hành 55 quyết định công bố danh mục thủ tục hành chính với tổng số 403 thủ tục. 100% thủ tục hành chính công khai đầy đủ, chính xác, kịp thời đúng quy định. Số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn đạt 98,8 %. Số hóa hồ sơ, kết quả thủ tục hành chính đạt tỉ lệ trên 99%. 100% cấp xã chứng thực điện tử. Toàn tỉnh đã tích hợp 434 thủ tục hành chính (đạt tỷ lệ 95,81%) có thu phí, lệ phí; có hơn 270.196 giao dịch thành công với tổng số tiền là trên 96,4 tỷ đồng. Mức độ hài lòng của người dân trong giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công quốc gia đạt 100%.

HÀ VY
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương kiên quyết không để phát sinh thủ tục hành chính không có trong quy định