Quốc phòng

Hải Dương hoàn thành Đại hội thi đua Quyết thắng cấp cơ sở

NT 30/05/2024 17:48

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương, đến ngày 30/5, tất cả cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã hoàn thành tổ chức Đại hội thi đua Quyết thắng cấp cơ sở lực lượng vũ trang giai đoạn 2019-2024.

banchihuyquansutp.jpg
Ban Chỉ huy quân sự TP Hải Dương khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024

Các đại hội được diễn ra trang trọng, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Đại hội thi đua Quyết thắng cấp cơ sở đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng giai đoạn 2019-2024; tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua Quyết thắng; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2029.

Hải Dương có 144 tập thể, 203 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được khen thưởng tại Đại hội thi đua Quyết thắng các cấp giai đoạn 2019-2024. Đại hội thi đua Quyết thắng cấp tỉnh dự kiến tổ chức vào ngày 4/7 tới.

NT
(0) Bình luận
Hải Dương hoàn thành Đại hội thi đua Quyết thắng cấp cơ sở
ss