Chuyển đổi số

Hải Dương giảm thời gian, chi phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi

NHẤT NGUYÊN 03/02/2024 06:33

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Dương áp dụng sáng kiến để rút ngắn thời gian, giảm chi phí trong giải quyết thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại.

sang-kien111.jpg
Cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Hải Dương

Tính từ đầu năm 2023 đến hết tháng 1/2024, Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Dương đã tiếp nhận và giải quyết trước hạn 18 hồ sơ trực tuyến đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng (đối với cơ sở sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh, thức ăn đậm đặc).

Sáng kiến áp dụng một số giải pháp để rút ngắn thời gian, giảm chi phí trong giải quyết thủ tục hành chính trên được Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hải Dương thực hiện từ ngày 1/1/2023 đã rút ngắn từ 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ xuống còn 20 ngày làm việc. Đồng thời giảm thêm 5 ngày thực hiện tại bước thẩm định nội dung hồ sơ từ 10 ngày làm việc xuống còn 5 ngày làm việc theo Quyết định số 2835/QĐ-UBND ngày 25/10/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính. Như vậy, sau khi áp dụng sáng kiến, thời gian giải quyết mỗi hồ sơ còn 15 ngày, rút ngắn 10 ngày và giảm chi phí 677.000 đồng/hồ sơ.

Thủ tục hành chính trên được giải quyết bằng hình thức trực tuyến toàn trình. Việc áp dụng sáng kiến này giúp cán bộ, công chức nâng cao hiệu suất công việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Sáng kiến này đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương công nhận và có thể áp dụng tại Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Hiện trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Hải Dương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 112 thủ tục hành chính, trong đó lĩnh vực chăn nuôi có 4 thủ tục.

NHẤT NGUYÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương giảm thời gian, chi phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi