Xây dựng Đảng - Chính quyền

Hải Dương giải quyết đúng hạn tất cả phản ánh, kiến nghị về cải cách thủ tục hành chính

PV 14/11/2023 08:00

Những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP đã được các cơ quan có thẩm quyền ở Hải Dương giải quyết đúng hạn.

mot-cua-tk.jpg
Công dân tìm hiểu quy trình giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” huyện Tứ Kỳ (ảnh minh họa)

Từ đầu năm đến hết tháng 10/2023, toàn tỉnh Hải Dương tiếp nhận 104 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân liên quan đến thực hiện cải cách hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/2/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

Trong đó, có 102 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia và 2 phản ánh, kiến nghị do Báo Lao động và Báo Nhân dân chuyển đến. Các phản ánh, kiến nghị thông qua Cổng Dịch vụ quốc gia và nguồn phản ánh khác được chuyển đến Văn phòng UBND tỉnh bằng văn bản, có tên, tuổi, địa chỉ, nội dung phản ánh cụ thể theo Nghị định 20/2008/NĐ-CP.

UBND tỉnh Hải Dương có số phản ánh kiến nghị của tổ chức, công dân nhiều nhất với 15 phản ánh, kiến nghị; tiếp đến là Sở Tư pháp 14 kiến nghị, phản ánh; Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận 12 phản ánh, kiến nghị...

Nội dung phản ánh liên quan đến hồ sơ thủ tục hành chính bị chậm, muộn; những bất cập, vướng mắc trong quá trình nộp hồ sơ, giải quyết thủ tục hành chính...

Tất cả phản ánh, kiến nghị đã được các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền giải quyết quyết đúng hạn và trả lời tổ chức, cá nhân theo quy định.

PV
(0) Bình luận
Hải Dương giải quyết đúng hạn tất cả phản ánh, kiến nghị về cải cách thủ tục hành chính