Hải Dương đưa lao động đi làm việc ở các thị trường có thu nhập cao

01/06/2023 06:22

Ngoài tăng số lượng lao động đi làm việc ở nước ngoài, Hải Dương còn quan tâm khai thác các thị trường lao động có thu nhập cao. 


Lao động Hải Dương xếp hàng chờ làm thủ tục đăng ký dự thi tiếng Hàn để đi làm việc tại Hàn Quốc

Hải Dương đặt mục tiêu từ nay đến năm 2025, mỗi năm đưa được ít nhất 4.500 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, tăng từ 10-15%/năm. Đây là nội dung vừa được UBND tỉnh ban hành nhằm thực hiện kế hoạch của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đưa người lao động của Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.

Hải Dương ưu tiên đưa lao động đi làm việc ở những thị trường có thu nhập cao, môi trường làm việc an toàn. UBND tỉnh cũng yêu cầu các địa phương triển khai các biện pháp giảm tỷ lệ người lao động tỉnh Hải Dương tự ý bỏ hợp đồng, không về nước đúng hạn, tuyên truyền, vận động người lao động đang cư trú và làm việc bất hợp pháp về nước.

UBND tỉnh giao các sở, ban, ngành, địa phương gắn mục tiêu, nhiệm vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về chính sách đưa người lao động đi nước ngoài làm việc để tránh bị lừa đảo…

LAN ANH


(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương đưa lao động đi làm việc ở các thị trường có thu nhập cao