Lao động - Việc làm

Hải Dương dự kiến tuyển dụng 33 công chức trong năm 2024

NGUYỄN MƠ 07/06/2024 10:00

Tại phiên họp chiều 6/6, UBND tỉnh Hải Dương cơ bản nhất trí với kế hoạch thi tuyển công chức các cơ quan hành chính Nhà nước do Sở Nội vụ đề xuất. Theo đó, năm 2024 Hải Dương dự kiến tuyển dụng 33 công chức.

anh sua
Đồng chí Giám đốc Sở Giao thông vận tải Nguyễn Văn Đoàn báo cáo về vướng mắc liên quan đến sử dụng công chức tại sở

Tại phiên họp UBND tỉnh Hải Dương tháng 6 (lần 2) chiều 6/6, Sở Nội vụ đề xuất dự kiến thi tuyển 33 chỉ tiêu công chức của tỉnh năm 2024 của Hải Dương, gồm 10 chỉ tiêu ở Văn phòng UBND tỉnh, các Sở: Thông tin và Truyền thông, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Lao động, Thương binh và Xã hội; 13 chỉ tiêu ở UBND các huyện, thành phố: Hải Dương, Chí Linh, Bình Giang, Ninh Giang, Nam Sách, Cẩm Giàng, Thanh Miện; 10 chỉ tiêu dự phòng để bổ sung lãnh đạo còn thiếu của UBND cấp huyện sang chỉ tiêu thi tuyển công chức.

Theo Sở Nội vụ, năm 2024 tỉnh giao tổng số 1.835 chỉ tiêu biên chế công chức. Tính đến ngày 20/5, tổng số công chức hiện có là 1.759 chỉ tiêu. Số công chức còn thiếu năm 2024 là 76 chỉ tiêu. Trong đó đã có 11 chỉ tiêu dự phòng để bổ sung lãnh đạo còn thiếu, 23 chỉ tiêu dự kiến tiếp nhận công chức, 19 chỉ tiêu dự phòng dùng để thực hiện tinh giản biên chế năm 2024.

Kết luận nội dung này, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu công tác tuyển dụng công chức phải đáp ứng nhu cầu nhân lực thực hiện các nhiệm vụ của tỉnh. Vì vậy, Sở Nội vụ cần tiếp tục phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương rà soát kỹ lưỡng để kịp thời bổ sung vị trí công chức còn thiếu. Các cơ quan, đơn vị tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu nhân lực, còn chỉ tiêu nhưng không đề xuất tuyển dụng.

NGUYỄN MƠ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương dự kiến tuyển dụng 33 công chức trong năm 2024
    ss