Xã hội

Hải Dương điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ từ 1/4

NGUYỄN MƠ-PHÙNG BẢN 18/03/2024 08:40

Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 ở Hải Dương là cuộc điều tra chọn mẫu, bảo đảm mức độ đại diện đến cấp huyện về chỉ tiêu quy mô dân số và cấp tỉnh về các tiêu chí nhân khẩu, di cư, giáo dục, hôn nhân...

z5252517030751_0f8b7fe4373260cbce181156f9047c43.jpg
NGUYỄN MƠ-PHÙNG BẢN
(0) Bình luận
Hải Dương điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ từ 1/4