Hải Dương đề nghị hỗ trợ 3 tỷ đồng cho mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

Nông nghiệp - Nông thôn
PV 18/09/2023 08:30

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương đề nghị ưu tiên hỗ trợ xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu.

W_img_1635.jpeg
Việc hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án theo thứ tự ưu tiên các tiêu chí nông thôn mới trường học, y tế, cơ sở vật chất văn hóa... Trong ảnh: Cơ sở vật chất trường học tại xã nông thôn mới kiểu mẫu Bạch Đằng (Kinh Môn)

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách địa phương thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị hỗ trợ mỗi xã đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu 3 tỷ đồng, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao 2 tỷ đồng.

Nguyên tắc phân bổ vốn là đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và bền vững, bảo đảm quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách. Thực hiện phân cấp trong quản lý đầu tư theo quy định của pháp luật, tạo quyền chủ động cho các cơ quan nhà nước và chính quyền địa phương các cấp, không để xảy ra tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới. Ưu tiên hỗ trợ xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã đã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Hỗ trợ kinh phí thực hiện các dự án theo thứ tự ưu tiên các tiêu chí nông thôn mới trường học, y tế, cơ sở vật chất văn hóa, giao thông, môi trường và các tiêu chí nông thôn mới còn lại…

PV
(0) Bình luận
Hải Dương đề nghị hỗ trợ 3 tỷ đồng cho mỗi xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu