Xây dựng Đảng - Chính quyền

Hải Dương công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành và UBND cấp huyện vào tháng 3/2024

TRƯƠNG HÀ 10/12/2023 06:00

UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2023 của các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh.

cai-cchch-tu-ky(1).jpg
Công chức bộ phận "một cửa" huyện Tứ Kỳ hướng dẫn người dân thực hiện giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên môi trường mạng

Theo kế hoạch, trong tháng 12/2023, tỉnh sẽ tổ chức tập huấn đánh giá, chấm điểm Chỉ số cải cách hành chính và mở đợt đánh giá năm 2023, nhập mẫu phiếu điều tra xã hội học trên phần http://haiduong.cchc.com.vn/eParindexHD/login/index; xác định số lượng mẫu phiếu điều tra xã hội học, tổng hợp danh sách và cập nhật đối tượng điều tra vào hệ thống; tổ chức điều tra xã hội học; họp Tổ thư ký giúp việc Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh để phân công nhiệm vụ cho thành viên Tổ thư ký giúp việc hội đồng. Trước ngày 10/1/2024, báo cáo và nhập phần mềm kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Trong tháng 1/2024 thẩm định kết quả tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan, đơn vị. Từ tháng 1- 2/2024, tổng hợp, xử lý số liệu và xây dựng báo cáo. Tháng 2/2024, họp Hội đồng đánh giá, xác định Chỉ số Chỉ số cải cách các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện. Công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp sở và UBND cấp huyện trong tháng 3/2024.

Kế hoạch cũng nêu rõ, từ tháng 12/2023 đến hết tháng 2/2024, UBND cấp huyện chủ trì xác định Chỉ số cải cách chính của UBND cấp xã. Thời gian công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp xã và báo cáo kết quả về tỉnh (qua Sở Nội vụ) trước này 1/3/2024.

TRƯƠNG HÀ
(0) Bình luận
Hải Dương công bố Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, ngành và UBND cấp huyện vào tháng 3/2024