Công nghiệp

Hải Dương có 28 mỏ có thể tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản

NGUYỄN LAN 22/02/2024 09:30

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, Hải Dương có 28 mỏ có thể tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản, trong đó có 16 mỏ có khoáng sản làm vật liệu san lấp với trữ lượng khoảng 45 triệu m3.

img_5577.jpeg
Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu tỉnh tổ chức đấu giá 5 mỏ khoáng sản ở TP Chí Linh (Ảnh tư liệu)

Năm 2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức đấu giá 5 mỏ khoáng sản ở TP Chí Linh. Đến nay, 4 mỏ đang tích cực thực hiện các thủ tục sau đấu giá. Cụ thể, có 1 mỏ (đồi Hang Hổ, phường Hoàng Tiến) đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đang thực hiện thủ tục thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; 1 mỏ (đồi Ông Sao, phường Hoàng Tân và Bến Tắm) đang trình UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; 1 mỏ (Trại Quan Trại Mét, phường Bến Tắm) đang thăm dò khoáng sản; 1 mỏ (núi Trại Tường, phường Phả Lại) đã hoàn thành khảo sát, lấy mẫu, nộp hồ sơ đề nghị thăm dò khoáng sản. Có 1 mỏ doanh nghiệp từ chối kết quả trúng đấu giá (mỏ đồi Đại Bộ, phường Hoàng Tân, xã Bắc An do Công ty CP An Bình 62 trúng đấu giá).

Đối với 23 mỏ còn lại, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phân loại, xây dựng dự thảo kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2024 và các năm tiếp theo.

NGUYỄN LAN
(0) Bình luận
Hải Dương có 28 mỏ có thể tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản