Nông nghiệp - Nông thôn

Hải Dương có 12 ngày lấy nước đổ ải vụ đông xuân

VN 18/11/2023 08:10

Các địa phương của Hải Dương, các đơn vị khai thác công trình thủy lợi trên cơ sở lịch xả nước các hồ thủy điện chủ động lấy nước, trữ nước, đưa nước đổ ải phù hợp với kế hoạch gieo cấy.

lay-nuoc-do-ai11.jpg
Có 2 đợt lấy nước, đợt 1 từ 0 giờ ngày 23/1 đến 24 giờ ngày 30/1/2024, đợt 2 từ 0 giờ ngày 18/2 đến 24 giờ ngày 21/2/2024

Theo thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ đông xuân 2023-2024, khu vực Trung du và đồng bằng Bắc Bộ có 2 đợt xả nước, tổng cộng 12 ngày.

Đợt 1 từ 0 giờ ngày 23/1 đến 24 giờ ngày 30/1/2024 (8 ngày), đợt 2 từ 0 giờ ngày 18/2 đến 24 giờ ngày 21/2/2024 (4 ngày). Hệ thống Bắc Hưng Hải dự kiến lấy nước đệm, trữ nước tối đa vào hệ thống từ sau ngày 25/12/2023.

Để chuẩn bị lấy nước, trữ nước, đưa nước phục vụ sản xuất vụ đông xuân 2023-2024 đạt hiệu quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các huyện, thành phố, thị xã, các công ty khai thác công trình thủy lợi trên cơ sở lịch xả nước các hồ thủy điện, kế hoạch điều hành lấy nước hệ thống Bắc Hưng Hải, chủ động tổ chức triển khai thực hiện lấy nước, trữ nước, đưa nước đổ ải phù hợp với kế hoạch gieo cấy, cơ cấu thời vụ gieo trồng của địa phương.

Chủ động tận dụng thời gian mực nước trên hệ thống sông trục được dâng cao để đưa nước đổ ải đạt hiệu quả cao nhất; thực hiện tưới nước tiết kiệm, có kế hoạch dự trữ nguồn nước để tưới dưỡng cho lúa, hoa màu.

Các địa phương, đơn vị lấy nước trực tiếp từ hệ thống sông ngoài phải tận dụng tối đa các đỉnh triều để lấy nước và trữ nước vào hệ thống kênh trục, tăng diện tích tưới ải tự chảy. Chủ động chuẩn bị đầy đủ thiết bị, hóa chất đo mặn và thường xuyên quan trắc độ mặn, tình trạng xâm nhập mặn ở các cửa lấy nước từ sông ngoài để chủ động lấy nước vào hệ thống theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng.

TP Chí Linh cần lưu ý quản lý chặt chẽ nguồn nước trong các hồ chứa, không được tháo nước ở các hồ chứa để khai thác thủy sản hoặc các mục đích khác.

Kiểm tra, sửa chữa công trình, máy móc thiết bị bảo đảm đủ điều kiện vận hành tưới nước. Tích cực tổ chức làm thủy lợi đông xuân theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, khối lượng để chủ động đưa nước đổ ải phục vụ sản xuất.

VN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương có 12 ngày lấy nước đổ ải vụ đông xuân