Nông nghiệp - Nông thôn

Hải Dương chủ động lấy nước gieo cấy vụ đông xuân

VN 22/09/2023 10:45

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương đề nghị các địa phương, doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi chỉ đạo xây dựng kế hoạch lấy nước phục vụ gieo cấy chỉ trong 2 đợt.

W_cong-cau-xe-do-man1.jpg
Cán bộ Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải quan trắc độ mặn tại Trạm Quản lý công trình cống Cầu Xe-An Thổ

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), nhận định tình hình khí tượng thủy văn thời gian còn lại của mùa lũ và các tháng cuối năm 2023, lượng nước về các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng thiếu hụt từ 30-50% so với trung bình nhiều năm. Nhà máy Thủy điện Hòa Bình dự kiến thực hiện thay thế thiết bị định kỳ bắt buộc nên trong các đợt xả nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2023-2024 sẽ chỉ vận hành được tối đa 7/8 tổ máy, dẫn đến nguy cơ nguồn nước thiếu hụt so với các năm trước.

Để chủ động nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2023-2024, thích ứng với việc thiếu hụt nguồn nước thời vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các huyện, thành phố, thị xã, các doanh nghiệp khai thác công trình thủy lợi tích cực chỉ đạo xây dựng kế hoạch lấy nước phục vụ gieo cấy vụ đông xuân 2023-2024 chỉ trong 2 đợt, thời gian hoàn thành lấy nước muộn nhất khoảng ngày 25/2/2024.

Tập trung kiểm tra, rà soát và khẩn trương tu sửa, bảo dưỡng hệ thống công trình, máy móc, thiết bị phục vụ tưới do địa phương, đơn vị quản lý. Bảo đảm 100% số lượng máy móc thiết bị, công trình phục vụ tưới hoạt động tốt để đưa nước phục vụ sản xuất.

Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải và Công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hải Dương bố trí phương tiện, thiết bị và thường xuyên quan trắc độ mặn, tình trạng xâm nhập mặn ở các cửa cống lấy nước từ sông ngoài để chủ động lấy nước trữ vào hệ thống bảo đảm chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất.

Các khu vực có khả năng gặp khó khăn cấp nước tưới cần xem xét chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ lúa sang cây trồng có nhu cầu nước ít hơn ở các vùng thường xuyên gặp khó khăn về nguồn nước.

Các huyện, thành phố, thị xã chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch lấy nước phù hợp với kế hoạch gieo cấy, cơ cấu thời vụ gieo trồng của địa phương, phù hợp với năng lực nguồn nước. Chủ động tận dụng thời gian mực nước trên hệ thống sông trục, sông ngoài được dâng cao, bảo đảm chất lượng để lấy nước. TP Chí Linh cần quản lý chặt chẽ nguồn nước trong các hồ chứa, không được tháo nước ở các hồ chứa để khai thác thủy sản hoặc các mục đích khác.

VN
(0) Bình luận
Hải Dương chủ động lấy nước gieo cấy vụ đông xuân