Xây dựng Đảng - Chính quyền

Hải Dương có 1.844 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng dịp 3/2

HOÀNG BIÊN 03/02/2024 08:00

Dịp này, toàn tỉnh có 1844 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng. Trong đó, 82 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được hưởng trợ cấp ưu đãi 1 lần với số tiền 5 triệu đồng mỗi người.

z5119412496487_df8feec43f6560ffca3c7d193c381a42(1).jpg
Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Sách trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên cao tuổi (ảnh cơ sở cung cấp)

Trong dịp kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2024), toàn tỉnh Hải Dương có 1.824 đảng viên được tặng và 20 đảng viên được truy tặng Huy hiệu Đảng.

Trong đó, 20 đảng viên được tặng Huy hiệu 75 năm tuổi Đảng; 15 đảng viên được tặng Huy hiệu 70 năm; 61 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu 65 năm; 148 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng...

Đảng bộ TP Hải Dương có số đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng nhiều nhất với 370 người, tiếp đến là Đảng bộ huyện Ninh Giang 153 người, Đảng bộ TP Chí Linh 151 người, Đảng bộ huyện Nam Sách 150 người, Đảng bộ huyện Gia Lộc 145 người.

Dịp này, toàn tỉnh có 82 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng được hưởng trợ cấp ưu đãi 1 lần với số tiền 5 triệu đồng mỗi người. Đây là những trường hợp đầu tiên được hưởng trợ cấp theo Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND, ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh về việc hỗ trợ một lần và hỗ trợ bảo hiểm y tế cho đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng trên địa bàn tỉnh Hải Dương (trước đây mỗi đảng viên được hưởng trợ cấp 1 lần 2 triệu đồng mỗi người).

Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đã hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện việc hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm theo Nghị quyết số 18/2023/NQ-HĐND với đảng viên được tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng bảo đảm đúng đối tượng, không bị sót hoặc trùng lặp; hoàn thành việc xét duyệt những trường hợp được tặng Huy hiệu Đảng dịp 3/2 trong quý I.2024.

Việc xét đề nghị hỗ trợ 1 lần và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế được thực hiện đồng thời khi xét tặng Huy hiệu Đảng vào 4 đợt, nhân các dịp 3/2, 19/5, 2/9 và 7/11 hằng năm.

HOÀNG BIÊN
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương có 1.844 đảng viên được tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng dịp 3/2