Môi trường

Hải Dương cho phép Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú hoạt động sản xuất thử nghiệm trở lại

PV 01/10/2023 16:00

Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú được hoạt động sản xuất thử nghiệm trở lại để phục vụ công tác nghiệm thu, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công trình bảo vệ môi trường.

W_img_1872.jpeg
Chủ tịch UBND tỉnh vừa cho phép Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú ở xã Đồng Cẩm (Kim Thành) được hoạt động sản xuất thử nghiệm trở lại

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhất trí với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú ở xã Đồng Cẩm (Kim Thành) được hoạt động sản xuất thử nghiệm trở lại để phục vụ công tác nghiệm thu, đánh giá hiệu quả hoạt động của các công trình bảo vệ môi trường. Thời gian hoạt động sản xuất thử nghiệm là 30 ngày. Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú phải gửi kế hoạch hoạt động sản xuất thử nghiệm về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Kim Thành, UBND các xã Đồng Cẩm, Bình Dân trước 3 ngày làm việc kể từ khi bắt đầu hoạt động sản xuất thử nghiệm để theo dõi, giám sát.

Trong quá trình vận hành hoạt động sản xuất thử nghiệm nếu để xảy ra sự cố phải dừng ngay hoạt động sản xuất thử nghiệm và báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền để phối hợp giải quyết. Sau khi hết thời gian hoạt động sản xuất thử nghiệm tiếp tục tạm dừng hoạt động sản xuất, khẩn trương hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép môi trường trước khi được triển khai hoạt động theo quy định.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp UBND huyện Kim Thành, UBND các xã Đồng Cẩm, Bình Dân giám sát chặt chẽ quá trình hoạt động sản xuất thử nghiệm của Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú.

Ngày 25/9/2023, Sở Tài nguyên và Môi trường đã phối hợp khảo sát việc cải tạo, đầu tư xây dựng các hạng mục công trình bảo vệ môi trường của công ty trên. Kết quả cho thấy, công ty đã chấp hành nghiêm việc tạm dừng hoạt động sản xuất để thực hiện cải tạo, đầu tư lắp đặt các công trình bảo vệ môi trường theo chỉ đạo của UBND tỉnh.

Trước đó, người dân xã Bình Dân (Kim Thành) đã bức xúc và nhiều lần phản ánh hoạt động sản xuất phân bón của Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú phát sinh mùi khó chịu, làm ảnh hưởng đến môi trường. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc xác minh, kiểm tra. Đầu tháng 2/2023, UBND tỉnh Hải Dương đã yêu cầu công ty tạm dừng hoạt động đối với công đoạn sản xuất phát sinh khí thải vượt quy chuẩn môi trường. Rà soát thực hiện đầy đủ các yêu cầu bảo vệ môi trường theo báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt.

Tháng 4/2023, báo Hải Dương đã có bài viết: “Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú xả khí thải, người dân bức xúc nhiều năm”.

PV
(0) Bình luận
Hải Dương cho phép Công ty TNHH Thương mại Tuấn Tú hoạt động sản xuất thử nghiệm trở lại