Tài chính - Ngân hàng

Hải Dương bàn giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công

NGUYỄN MƠ 31/05/2024 19:28

Chiều 31/5, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức phiên họp tháng 5 (lần 8) để xem xét, giải quyết một số khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2024.

z5494512442088_a18f7100fe2fd817cb523821103536f3.jpg
Đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 8) để đánh giá về tình hình triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2024

Chủ trì và phát biểu đầu phiên họp, đồng chí Lưu Văn Bản, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 là nhiệm vụ quan trọng, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, việc triển khai kế hoạch đầu tư công của tỉnh gặp một số khó khăn, vướng mắc khiến tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 8) sẽ tập trung giải quyết, tháo gỡ nút thắt để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, phiên họp tập trung thảo luận, bàn về 2 nhóm dự án đầu tư công sẽ được triển khai trong thời gian tới. Đối với những dự án cấp thiết, UBND tỉnh sẽ tham mưu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. Còn các dự án mang tính chất dài kỳ sẽ đưa vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2026-2030.

Gỡ vướng giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư công năm 2024 của tỉnh là 7.926,9 tỷ, bao gồm 4.578,4 tỷ đồng vốn ngân sách cấp tỉnh, 3.311,2 tỷ đồng ngân sách cấp huyện, xã phân bổ theo tiêu chí, định mức và ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu; 37,3 tỷ đồng vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập. Tính đến ngày 25/5, tỉnh đã giải ngân được 787,4 tỷ đồng, đạt 10% so với tổng kế hoạch vốn thanh toán và bằng 12,4% so với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Trong đó vốn ngân sách cấp tỉnh đã giải ngân là 416 tỷ đồng, đạt 9,1%, ngân sách cấp huyện, xã giải ngân được 371,4 tỷ đồng, đạt 11,2%, vốn từ nguồn thu hợp pháp của đơn vị sự nghiệp công lập chưa giải ngân.

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư, công tác lập, quản lý và sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh được triển khai đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, tiếp tục khắc phục được tình trạng đầu tư manh mún, dàn trải. Các cấp, các ngành khẩn trương, quyết liệt triển khai công việc ngay từ đầu năm để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tuy nhiên công tác giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh còn một số khó khăn, hạn chế. Đó là: việc lựa chọn nhà đầu tư một số dự án còn chậm; danh mục vật liệu xây dựng công bố định kỳ của Sở Xây dựng còn hạn chế khiến chủ đầu tư không đủ căn cứ xác định tổng mức đầu tư, dự toán; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng được tiến độ thi công…

z5494510785160_0bdbc01cb33d1e98dfb69cdf87ecab71.jpg
Đồng chí Vũ Văn Tùng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh báo cáo tình hình triển khai các dự án đầu tư công do ban làm chủ đầu tư

Sau khi nghe từng cơ quan, đơn vị báo cáo về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản đã phân tích, đánh giá những hạn chế, vướng mắc của các dự án đầu tư công để đưa ra phương án tháo gỡ.
Đối với các dự án đầu tư công cấp tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để xây dựng kế hoạch, đề ra tiến độ tháo gỡ khó khăn cụ thể, hiệu quả. Trong công tác giải phóng mặt bằng, chính quyền địa phương phải vào cuộc quyết liệt, thực hiện các bước đúng quy trình, không để chậm trễ trong thu hồi đất làm ảnh hưởng tới tiến độ triển khai dự án.
Về các dự án giao cho cấp huyện, cấp xã làm chủ đầu tư, các địa phương cần chủ động thực hiện chuẩn bị đầu tư. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh lưu ý những địa phương còn nợ đọng xây dựng cơ bản không được giao làm chủ đầu tư dự án đầu tư công. Các huyện, thành phố, thị xã có thể xem xét không giao cho cấp xã làm chủ đầu tư một số dự án, công trình nhằm giảm bớt gánh nặng, áp lực về nợ đọng.

Rà soát các dự án đầu tư công mới

Tại phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 8), đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhấn mạnh bên cạnh việc triển khai các dự án đã nằm trong kế hoạch đầu tư công, các cấp, các ngành cần khẩn trương rà soát, xem xét các dự án mới bổ sung vào điều chỉnh kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026-2030 và giai đoạn sau năm 2030. Các dự án được triển khai thực hiện theo thứ tự ưu tiên để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh và của cấp huyện. Việc đề xuất nhiệm vụ đầu tư công phải căn cứ vào nguồn lực, bảo đảm đầu tư có trọng tâm, trọng điểm và phát huy hiệu quả đầu tư. Dự án đầu tư công phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, kế hoạch sử dụng đất. Các sở, ngành, địa phương đánh giá các dự án cần thiết, cấp bách gửi danh mục về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh nhấn mạnh đây sẽ là lần điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công cuối cùng của giai đoạn 2021-2025. Trước ngày 10/6, các cơ quan, đơn vị phải gửi danh mục dự án đầu tư về Sở Kế hoạch và Đầu tư.

z5494584472495_e177c2f9cce7f5b46ed7afd805d99e33.jpg
Đồng chí Chủ tịch UBND huyện Tứ Kỳ Vũ Thị Hà nêu khó khăn, vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư công trên địa bàn huyện

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản nhận định nhìn vào khả năng cân đối ngân sách, phần lớn nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư công phụ thuộc vào nguồn thu từ đất. Do đó, ngay trong tuần tới UBND tỉnh sẽ họp để xem xét tháo gỡ vướng mắc cho những dự án khu dân cư, đô thị đã xác định số thu. Với những dự án đã lựa chọn nhà đầu tư cần khẩn trương giải phóng mặt bằng, thu hồi đất bàn giao cho chủ đầu tư. Còn các dự án khu dân cư, đô thị đã nằm trong danh mục, kế hoạch, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các địa phương tham mưu cho UBND tỉnh sớm lựa chọn nhà đầu tư.

z5494513312085_632eca87bdca0f229f46aac8ebbd4ef1.jpg
Quang cảnh phiên họp UBND tỉnh tháng 5 (lần 8) vào chiều 31/5

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản lưu ý các dự án đầu tư công từ khi xây dựng dự án, chuẩn bị đầu tư tới triển khai, nghiệm thu quyết toán cần lựa chọn đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công có kinh nghiệm, năng lực, uy tín để bảo đảm dự án, công trình phát huy hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ để xây dựng, triển khai dự án đầu tư công đáp ứng được yêu cầu đề ra, tuyệt đối không để xảy ra thất thoát, lãng phí…

NGUYỄN MƠ
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hải Dương bàn giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công
    ss