Giữ nguyên lãi suất cơ bản 8%/năm trong tháng 2

26/01/2010 14:52

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ngày 25-1 ban hành Quyết định số 134/QĐ-NHNN giữ nguyên mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam là 8%/năm. Quyết định này chính thức có hiệu lực thi hành từ ngày 1-2.

Quyết định trên của NHNN sẽ thay thế Quyết định số 3180/QĐ-NHNN ngày 25-12-2009 của Thống đốc NHNN Việt Nam về mức lãi suất cơ bản bằng đồng Việt Nam.


Về các mức lãi suất khác, ngày hôm nay 26-1-2010, NHNN cũng đã có Thông báo số 26/TB-NHNN, cụ thể như sau: Lãi suất tái cấp vốn của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 8%/năm; lãi suất tái chiết khấu của NHNN đối với các tổ chức tín dụng là 6%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng là 8%/năm.

(Theo Nhân dân)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giữ nguyên lãi suất cơ bản 8%/năm trong tháng 2
    ss