Sáp nhập xong Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên cấp huyện

THỨ TƯ, 07/03/2018 16:21:17

Sau khi sáp nhập, tất cả các trung tâm này đều đổi tên thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên.

Theo Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT), đến nay các huyện, thị xã, thành phố đã hoàn thành việc sáp nhập, đổi tên các Trung tâm Giáo dục thường xuyên và Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp dạy nghề, Trung tâm Dạy nghề trước đây thành Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên theo đúng chỉ đạo của tỉnh. 4 nơi đã kiện toàn xong bộ máy lãnh đạo trung tâm là thị xã Chí Linh, các huyện Bình Giang, Cẩm Giàng và Kim Thành; các địa phương còn lại sẽ hoàn thành trong quý I.

Đầu tháng 2.2018, Sở GDĐT đã bàn giao 19 Trung tâm Giáo dục thường xuyên, kỹ thuật, hướng nghiệp, dạy nghề cho UBND cấp huyện quản lý. 
PV

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu