Giải thể 10 HTX nông nghiệp hoạt động kém hiệu quả

18/11/2019 08:47

Theo Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh, năm 2020, tỉnh có kế hoạch giải thể 10 HTX nông nghiệp ở các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Bình Giang và thị xã Kinh Môn.

Đây là những HTX yếu kém, thường xuyên thua lỗ và không có khả năng phát triển. Căn cứ vào thực tế sản xuất ở từng địa phương, tỉnh có cơ chế hỗ trợ để thành lập thêm 13 HTX, duy trì và củng cố 167HTX được xếp loại tốt, khá, tạo điều kiện cho 119 HTX xếp loại trung bình nâng cao chất lượng hoạt động.

DC

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Giải thể 10 HTX nông nghiệp hoạt động kém hiệu quả