Gia Lộc: Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới của 10 xã đạt hơn 469 tỷ đồng

24/10/2018 16:34

Trong đó, 138 tỷ đồng của Trung ương và tỉnh, gần 36,7 tỷ đồng của huyện, các xã đầu tư gần 133 tỷ đồng...

Năm 2018, huyện Gia Lộc có 10 xã đăng ký hoàn thành xây dựng nông thôn mới là Gia Hòa, Yết Kiêu, Lê Lợi, Gia Khánh, Đồng Quang, Toàn Thắng, Gia Xuyên, Liên Hồng, Đức Xương và Tân Tiến. 

Tổng kinh phí từ khi xây dựng nông thôn mới đến nay của 10 xã này đạt trên 469 tỷ đồng. Trong đó, 138 tỷ đồng của Trung ương và tỉnh, gần 36,7 tỷ đồng của huyện, các xã đầu tư gần 133 tỷ đồng, vốn lồng ghép gần 20 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 74 tỷ đồng và các nguồn khác.

Theo đánh giá của UBND huyện Gia Lộc, hiện các xã đã hoàn thành 14 tiêu chí. 5 tiêu chí còn lại chưa đạt là cơ sở vật chất trường học, cơ sở vật chất văn hóa, văn hóa, môi trường và an ninh quốc phòng. Huyện Gia Lộc yêu cầu các xã đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành mục tiêu đề ra.

NT

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Gia Lộc: Tổng kinh phí xây dựng nông thôn mới của 10 xã đạt hơn 469 tỷ đồng
    ss