Gần 300.000 lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

12/07/2021 08:04

Các ngành chức năng thống kê được 299.697 người lao động tại 5.703 đơn vị trong tỉnh được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền dự kiến gần 92,8 tỷ đồng.


Nhiều người lao động và sử dụng lao động sẽ được nhận hỗ trợ theo nghị quyết của Chính phủ

Bảo hiểm Xã hội (BHXH) tỉnh đang triển khai chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 của Chính phủ vàQuyết định  số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7.7.2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, BHXH tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội thống kê được 299.697 người lao động tại 5.703 đơn vị trong tỉnh được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền dự kiến gần 92,8 tỷ đồng. 276.705 người lao động tại 4.661 đơn vị đã đóng đủ 12 tháng bảo hiểm thất nghiệp đủ điều kiện được xem xét hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề để duy trì việc làm từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp. Tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất đối với các đơn vị đủ điều kiện theo quy định. 

Nghị quyết số 68 và Quyết định số 23 quy định có 3 chính sách liên quan trực tiếp đến BHXH gồm giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

BHXH tỉnh đã đăng tải toàn bộ nội dung văn bản, các mẫu biểu và hướng dẫn thực hiện ghi các biểu mẫu tại website của BHXH tỉnh (http://haiduong.baohiemxahoi.gov.vn).

THANH HÀ

(0) Bình luận
Gần 300.000 lao động được giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp