Đường liên xã Ngũ Phúc - Kim Xuyên xuống cấp

02/08/2021 11:13

Trên toàn tuyến cũng có rất nhiều đoạn đã bị hư hỏng, nhiều "ổ gà" khá sâu, rất khó phát hiện khi đi vào ban đêm.

Mặt đường nhiều đoạn đã bị hư hỏng

Đoạn đường liên xã Ngũ Phúc - Kim Xuyên qua thôn Quảng Đạt, xã Ngũ Phúc (Kim Thành) hiện xuống cấp nghiêm trọng. Một số vị trí toàn bộ mặt đường có các "ổ voi", "ổ gà" gây mất an toàn giao thông (xem ảnh). Trên toàn tuyến cũng có rất nhiều đoạn đã bị hư hỏng, nhiều "ổ gà" khá sâu, rất khó phát hiện khi đi vào ban đêm.

Đề nghị huyện Kim Thành quan tâm đầu tư sửa chữa, cải tạo đoạn đường trên để bảo đảm an toàn cho người dân đi lại.

HOÀNG LONG (Kim Thành)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đường liên xã Ngũ Phúc - Kim Xuyên xuống cấp