Dự sinh hoạt Đảng với cấp dưới

01/06/2023 11:30

Các đồng chí cấp ủy viên cấp trên dự sinh hoạt tại chi bộ mang lại nhiều tác dụng thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ.

Một chi bộ thôn tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ. Vấn đề cấp ủy viên cấp trên tham dự sinh hoạt chi bộ được nhiều đảng viên bàn luận. Đảng viên H. nêu ý kiến:

- Tôi nhớ những năm 2017-2018, có cả đồng chí Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, một số đảng ủy viên đã dự sinh hoạt với chi bộ ta. Tại các buổi sinh hoạt có cấp ủy viên cấp trên về dự, chi bộ ta họp rất nghiêm túc, hiệu quả cao. Không chỉ truyền đạt một số văn bản mới trong công tác Đảng, các đồng chí ấy còn chỉ rõ một số hạn chế trong sinh hoạt chi bộ như trình tự sinh hoạt chưa đúng hướng dẫn của cấp trên, nội dung thảo luận còn ít… Tuy nhiên, tôi không rõ vì sao từ năm 2019 đến nay, các đồng chí cấp ủy viên cấp trên không về dự sinh hoạt ở chi bộ ta nữa?

- Tôi cũng chung thắc mắc với đồng chí H. Thậm chí, tôi nhớ có lần một đồng chí là huyện ủy viên cùng dự sinh hoạt với chi bộ ta nữa. Nói gì thì nói, khi có cấp ủy viên cấp trên về dự thì chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên và các đồng chí ấy cũng có điều kiện sâu sát cơ sở - đảng viên T. nói.

- Tôi nhớ giữa năm 2017, Tỉnh ủy Hải Dương có Nghị quyết số 09 về nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng ở cơ sở, trong đó yêu cầu các đồng chí cấp ủy viên cấp trên, nhất là những đồng chí giữ cương vị lãnh đạo, quản lý cần sắp xếp thời gian để dự sinh hoạt đảng ở cơ sở. Tôi cũng trò chuyện với một số đảng viên ở xã khác thì đều chung nhận định là 2 năm đầu sau khi có nghị quyết, việc thực hiện tương đối tốt, còn sau đó có vẻ lơ là - đồng chí Phó Bí thư Chi bộ phát biểu.

Nhân 3 ý kiến vừa nêu, đồng chí Bí thư Chi bộ chia sẻ:

- Gần đây, tôi cũng có phản ánh vấn đề trên với đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Đồng chí ấy nói thời gian qua, việc cấp ủy viên cấp trên dự sinh hoạt chi bộ chưa được đều đặn có nguyên nhân khách quan là ảnh hưởng dịch Covid-19. Tuy nhiên cũng có nguyên nhân chủ quan là một số đồng chí còn lơ là việc này.

- Tôi nhất trí với các ý kiến vừa nêu. Tôi nghĩ rằng, chi ủy nên chủ động đề xuất, phối hợp để mời các đồng chí cấp ủy viên cấp trên về dự sinh hoạt. Việc này cần làm định kỳ, nền nếp - đảng viên Q. đề nghị.

Sau khi không ai phát biểu thảo luận thêm, đồng chí Bí thư Chi bộ chốt lại vấn đề:

- Các đồng chí cấp ủy viên cấp trên dự sinh hoạt tại chi bộ mang lại nhiều tác dụng thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ. Mặt khác, các đồng chí cấp ủy viên cấp trên sẽ am hiểu thực tế, kịp thời tham gia ý kiến với chi bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị; giải đáp, giải quyết một số khó khăn ngay từ cơ sở… Do đó, tới đây, tôi sẽ đề xuất với đảng ủy cần duy trì nền nếp việc này. Ngoài ra, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thì chi ủy phải làm tốt công tác chuẩn bị; các đảng viên chủ động nghiên cứu tài liệu, tích cực phát biểu ý kiến; thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt… Các đồng chí có nhất trí không?

- Nhất trí - mọi người đồng thanh.

ĐỒNG CHÍ

(0) Bình luận
Dự sinh hoạt Đảng với cấp dưới