Môi trường

Đóng cửa 54 mỏ khai thác khoáng sản ở Hải Dương

DŨNG CƯỜNG 07/06/2024 06:15

Phiên họp UBND tỉnh tháng 6 (lần 2) chiều 6/6 xem xét việc thực hiện đóng cửa 54 mỏ khoáng sản đã hết hạn trên địa bàn Hải Dương.

z5513116168937_0e9816c04554158db792451bba32bbdc.jpg
Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương Lưu Văn Bản yêu cầu việc đóng cửa mỏ khoáng sản phải tuân thủ quy định của pháp luật, không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực

UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về phương án đóng cửa mỏ khoáng sản đã hết hạn trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản yêu cầu việc đóng cửa mỏ phải tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục phối hợp Cục Thuế tỉnh để xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp, kiên quyết thu đủ, không để thất thoát ngân sách Nhà nước. Trên cơ sở đánh giá thực trạng từng mỏ khoáng sản, Sở Tài nguyên và Môi trường phân loại, đề xuất phương án thực hiện đóng cửa mỏ.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lưu Văn Bản giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm Tổ trưởng Tổ công tác của UBND tỉnh thường xuyên giám sát, kiểm tra định kỳ việc chấp hành quy định pháp luật về đất đai, khoáng sản trên địa bàn tỉnh.

z5513113782391_403dd7c147ab44655be4da51d4977ef3.jpg
Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo tình hình đóng cửa mỏ khoáng sản hết hạn trên địa bàn tỉnh

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường, trên địa bàn tỉnh có 54 khu vực hết hạn, phải đóng cửa mỏ khai thác khoáng sản. Trong đó có 49 trường hợp đã và đang thực hiện quy trình đóng cửa mỏ, còn 5 trường hợp chưa lập đề án đóng cửa mỏ dù cơ quan chức năng nhiều lần đôn đốc. Hiện việc hướng dẫn lập, thẩm định hồ sơ đóng cửa mỏ gặp một số khó khăn, vướng mắc như thiếu hồ sơ, thủ tục pháp lý, khi gia hạn doanh nghiệp không sử dụng đất nhưng không đề nghị trả lại đất…

DŨNG CƯỜNG
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đóng cửa 54 mỏ khai thác khoáng sản ở Hải Dương
    ss