Đổi tên Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương

29/11/2022 20:27

UBND tỉnh đã quyết định đổi tên Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương thành Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương (trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội) kể từ ngày 27.10.2022.


Sau khi đổi tên, Trung tâm Dịch vụ việc làm-Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương thuận lợi khi thực hiện công tác giáo dục nghề nghiệp

Việc đổi tên như trên để phù hợp với Nghị định số 143/2016/NĐ-CP quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp của Chính phủ ban hành ngày 14.10.2016 và một số quy định liên quan. Đồng thời giúp trung tâm phát huy tốt cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập, khắc phục những khó khăn khi triển khai các nhiệm vụ về giáo dục nghề nghiệp, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án “Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu xây dựng Hải Dương trở thành tỉnh công nghiệp hiện đại vào năm 2030”.

Trung tâm Dịch vụ việc làm - Giáo dục nghề nghiệp Hải Dương ở đường An Định (TP Hải Dương) có chức năng tư vấn việc làm, nghề nghiệp, chính sách có liên quan đến quan hệ lao động, giới thiệu việc làm, dự báo thông tin về thị trường lao động, giáo dục nghề nghiệp theo quy định của pháp luật...

HẢI MINH

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đổi tên Trung tâm Dịch vụ việc làm Hải Dương
    ss