Phát động Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu về hệ giá trị gia đình

THỨ NĂM, 30/03/2023 14:05:01

Sáng 30.3, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Dương phát động Cuộc thi sáng tác kịch bản sân khấu tuyên truyền về hệ giá trị gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thành Trung, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi 

Cuộc thi có chủ đề “Gia đình hạnh phúc - Quốc gia thịnh vượng”. Mỗi tác giả, nhóm tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp là công dân Việt Nam được tham gia tối đa 5 tác phẩm chèo, kịch nói. Các tác phẩm có nội dung giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, đề cao các giá trị nhân văn; phát huy vai trò, trách nhiệm của ông bà, cha mẹ, nhà trường, xã hội trong việc tuyên truyền và nêu gương về đạo đức, lối sống, chuẩn mực văn hóa ứng xử; xây dựng hệ giá trị gia đình Việt Nam trong thời kỳ mới đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước; phản ánh chân thực, đa dạng những vấn đề về gia đình, bạo lực gia đình; nêu gương các điển hình, người tốt việc tốt trong công tác gia đình...

Ban tổ chức nhận tác phẩm từ ngày 30.3 đến hết ngày 16.7. Dự kiến tổ chức công bố kết quả và trao giải thưởng vào đầu tháng 8 năm nay. Ban tổ chức sẽ trao 20 giải thưởng, trong đó có 2 giải A, 3 giải B, 5 giải C, còn lại là giải khuyến khích.

Các đại biểu dự buổi phát động cuộc thi

Cuộc thi nhằm chọn ra được những tác phẩm phản ánh về hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam trong thời kỳ mới, có nội dung tư tưởng tốt, chất lượng cao về hình thức, nghệ thuật, mang tính thời sự, góp phần bổ sung nguồn tư liệu phục vụ các hoạt động tuyên truyền, sinh hoạt câu lạc bộ, tham gia các hội thi, liên hoan văn hóa, văn nghệ nói chung, lĩnh vực gia đình nói riêng. Khuyến khích các tác giả chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp sáng tác những tác phẩm nghệ thuật mới nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức của người dân về vai trò, tầm quan trọng của gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về gia đình...

VIỆT QUỲNH

Comment

Vui lòng nhập tiếng việt có dấu