Tin tức

Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Gia Khánh có một số hạn chế trong đấu giá tài sản

MINH ANH 07/10/2023 17:30

Thanh tra Sở Tư pháp Hải Dương đã công khai kết luận thanh tra chuyên ngành về đấu giá tài sản đối với Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Gia Khánh.

W_img_9993.jpg
Trụ sở Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Gia Khánh ở phố Hai Bà Trưng, TP Hải Dương

Theo kết luận thanh tra, cơ sở vật chất của doanh nghiệp này được bố trí đầy đủ, đáp ứng yêu cầu hoạt động tổ chức đấu giá tài sản. Doanh nghiệp đã lập các loại sổ, lưu trữ hồ sơ đầy đủ, niêm yết thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định. Các vụ việc đấu giá tài sản thực hiện theo quy định của pháp luật, cơ bản bảo đảm trình tự, nội dung, thời gian...

Tuy nhiên, một số nội dung của Quy chế cuộc đấu giá còn mâu thuẫn, chưa bảo đảm quy định, như cách xác định phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ; tính lãi khoản tiền đặt trước. Phụ lục kèm theo hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản còn một số nội dung sửa đổi chưa phù hợp thực tế thực hiện cuộc đấu giá.

Chánh Thanh tra Sở Tư pháp Hải Dương yêu cầu Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Gia Khánh nghiêm khắc rút kinh nghiệm, khắc phục những thiếu sót, bảo đảm quy trình, thủ tục tổ chức việc đấu giá tài sản theo đúng quy định tại các cuộc đấu giá tiếp theo. Phòng Hành chính và Bổ trợ tư pháp chủ động tham mưu lãnh đạo Sở Tư pháp Hải Dương chỉ đạo các tổ chức đấu giá tài sản chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và các văn bản pháp luật có liên quan; thường xuyên phối hợp Thanh tra sở tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức đấu giá tài sản nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các sai phạm (nếu có).

Doanh nghiệp đấu giá tư nhân Gia Khánh có trụ sở ở phố Hai Bà Trưng, phường Quang Trung (TP Hải Dương). Trong niên hạn thanh tra từ ngày 1/1-31/12/2022, doanh nghiệp này đã ký 12 hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, tổng số tiền phí đấu giá thu được gần 158 triệu đồng.

MINH ANH
(0) Bình luận
Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Gia Khánh có một số hạn chế trong đấu giá tài sản