[Đồ họa] Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

06/07/2023 14:56

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025, ngành giáo dục đã đạt được một số kết quả quan trọng, duy trì sự ổn định, dần nâng cao chất lượng giáo dục.

null

Thực hiện: THẾ ANH - TUẤN ANH

(0) Bình luận
[Đồ họa] Giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện