[Đồ họa] Đề xuất tăng 6 mức phụ cấp, trợ cấp với dân quân tự vệ từ ngày 1.7

29/05/2023 06:45

6 mức phụ cấp, trợ cấp với Dân quân tự vệ được đề xuất tăng từ ngày 1.7.2023 là nội dung tại dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định 72/2020/NĐ-CP.

Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Dân quân tự vệ về tổ chức xây dựng lực lượng và chế độ, chính sách đối với Dân quân tự vệ.

Theo VOV

(0) Bình luận
[Đồ họa] Đề xuất tăng 6 mức phụ cấp, trợ cấp với dân quân tự vệ từ ngày 1.7